Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)

Анотації 

Фонотов Анастас Михайлович. Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 - “Автоматизація технологічних процесів” - Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2006.

   У дисертаційній роботі дане нове рішення актуальної наукової задачі - підвищення ефективності технологічної підготовки меблевого виробництва й виробничих процесів під час розкрою меблевих заготівель шляхом удосконалення підсистеми пошуку оптимальних технологічних карт розкрою, формування маршруту різу, автоматичний облік мірних залишків і робота автоматизованої системи в режимі реального часу. Розроблено паралельний генетичний алгоритм розкрою на основі моделі островів, у якому запропоновані нові проблемно-орієнтовані фітнес-функція, спосіб кодування рішення до хромосом, генетичні оператори. Це дозволило скоротити втрати матеріалу до 5%, кількість операцій, які виконуються на форматно-розкрійному обладнані - на 7%.
   Ключові слова: гільйотинний розкрій, паралельний генетичний алгоритм, хромосома, генетичні оператори, математична модель, форматно-розкрійній верстат, технологічна карта розкрою.

Фонотов Анастас Михайлович. Автоматизированная система гильотинного раскроя на основе генетического программирования (на примере мебельного производства). –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – “Автоматизация технологических процессов” - Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2006.

   В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной задачи – повышению эффективности технологической подготовки мебельного производства и производственных процессов при раскрое мебельных заготовок путем усовершенствования подсистемы поиска оптимальных технологических карт раскроя, формированию маршрута реза, автоматического учету мерных остатков и работы автоматизированной системы в режиме реального времени. Получила дальнейшее развитие математическая модель процесса гильотинного раскроя материалов (пиломатериалов, древесностружечных плит, древесноволокнистых плит), которая отличается от известных тем, что учитывает технологические ограничения процесса раскроя, трудозатраты оператора форматно-раскроечного станка и длину маршрута реза. Разработан параллельный генетический алгоритм раскроя на основе модели островов, в котором предложены новая фитнесс-функция, способ кодирования решения в хромосом, проблемно-ориентированные генетические операторы. Это позволило сократить потери материала на величину до 5%, число операций выполняемых на форматно-раскроечном оборудовании на 7%.
   Реализован комплекс информационно-программных средств для автоматизированного решения задачи формирования технологических карт гильотинного раскроя материала на мебельные заготовки. Разработанная автоматизированная система позволяет сократить время формирования технологических карт раскроя, производить их формирование в режиме реального времени, оперативно учитывать мерные остатки производства. Практическая значимость выполненных исследований и разработок подтверждается внедрением полученных результатов в производство и в учебный процесс.
   Ключевые слова: гильотинный раскроя, параллельный генетический алгоритм, хромосома, генетические операторы, математическая модель, форматно-раскроечный станок, технологическая карта раскроя.

A.M. Fonotov. The automated system of guillotine cutting on basis of genetic programming (on the example of furniture manufacture). – Manuscript.

The PhD dissertation speciality 05.13.07 - “Automation of technological processes” - Donetsk national technical university, Donetsk, 2006.

   In this the new decision of an actual scientific problem- is given to increase an efficiency of technological preparation of furniture manufacture at furniture preparations cutting. For this purpose the subsystem of search of optimum technological cutting, formations of a cutting line, the automatic calculator of the measured remains is developed. The parallel genetic algorithm of cutting on basis of model of islands is developed. New fitness-function, a way of coding of the decision in the chromosomes, the problem-oriented genetic operators are offered. The method proposed allowes to reduce material losses by 5 %, number of operations carried out on cutting equipment by 7 %. The parallel genetic algorithm based on “worker-master” model allows to generate cutting maps in real time.
   The application programming interface for technological cutting maps generating.
   Key words: guillotine cutting, parallel genetic algorithm, a chromosome, genetic operators, mathematical model, cutting tool, a technological cutting map.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net