Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття

Анотації 

Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття. – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет „Острозька академія”. – Острог, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню Дерманського монастиря в період міжконфесійної боротьби на Волині у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. В роботі аналізується процес виникнення і становлення обителі, відтворено її адміністративне та управлінське влаштування. Встановлено основні тенденції господарського розвитку духовного осередку, визначено у цьому роль патронів, настоятелів. Проаналізовано еволюцію статусу та чернечої ієрархії. Охарактеризовано управлінську діяльність та повноваження настоятелів, справців релігійного осередку. Розкрито основні напрямки науково-освітньої, культурної та просвітницької роботи, що здійснювалися на базі даної духовної установи та простежено їх вплив на ситуацію, що склалася на території Волині. Особлива увага звертається на важливість діяльності друкарського осередку, училища (школи), що склалися на базі монастиря. Охарактеризовано основні напрямки зв’язків монастиря з іншими обителями, а також містами, країнами. З’ясовано головні засади функціонування монастиря у православний та унійний періоди. Відтворено роботу монастирського суду та визначено його компетенцію. Встановлено причини і механізм сутичок за право володіння обителлю у період загострення ідеологічної боротьби. Відтворено процес становлення антиунійної опозиції на Волині і визначено роль у цьому патрона монастиря князя В.-К. Острозького. Розкрито етапи становлення унії на Волині та участь у цьому процесі релігійного осередку, проаналізовано духовний розвиток обителі в унійний період.
   Ключові слова: Дерманський Свято-Троїцький монастир, чернецтво, фундація, настоятель, справця, монастирське господарство, друкарня, культурно-освітній осередок, антиунійна опозиція, міжконфесійна боротьба, унія.

Лопацкая Н.Н. Дерманский монастырь и межконфессиональная борьба на Волыни в конце ХVІ – первой половине ХVІІ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Национальный университет „Острожская академия”. – Острог, 2007.

   Диссертация представляет собой комплексное исследование деятельности Дерманского Свято-Троицкого монастыря в период межконфессиональной борьбы на Волыни в конце ХVІ – первой половине ХVІІ века. В итоге дана целостная характеристика главных направлений работы духовной обители. На основе люстрации Острожского староства 1571 г. с описанием церковных владений, поборового реестра Острожской волости 1604 г. и инвентаря Дерманского монастыря 1627 г. был произведён анализ хозяйства религиозного учреждения. Установлено, что формирование монастыря в Дермани происходило с помощью политического, административного и финансового влияния князей Острожских, которые выступали его патронами и фундаторами. Благодаря этому, позиция и статус религиозного учреждения в православный период функционирования отличались особенным влиянием. На основе характеристики монашеской иерархии проведено исследования эволюции статуса обители в Дермани. Деятельность монастыря во многом также определяли настоятели и справцы – управители монастырским хозяйством, назначенные патроном. Именно их полномочия позволили установить разницу функционирования религиозного учреждения в православный и униатский периоды. Особенность монастыря заключалась в том, что на его основе действовал культурно-просветительский центр, к работе которого привлекались видные деятели того времени – Д. Наливайко, И. Борецкий, К. Лукарис, И. Борискович, И. Княгиницкий. В его рамках возникли печатный центр и примонастырское училище (школа). Издания типографии служили инструментом в руках православных, чтобы силой полемики противостоять унийным тенденциям. Монастырь имел свой суд, компетенция которого распространялась и на подопечных крестьян. В униатский период истории монастыря, когда архимандритами были М. Смотрицкий и И. Дубович, состоялось реформирование внутренней организации и принятие монастыря в Василианский орден. В этот период его духовное развитие в основном заключалось в литературно-полемической деятельности указанных архимандритов и попытках монашества вернуть былой авторитет путём проповедования и поклонения иконе Пресвятой Богородицы.
   Ключевые слова: Дерманский Свято-Троицкий монастырь, монашество, фундация, настоятель, справца, монастырское хозяйство, типография, культурно-образовательный центр, антиуниатская оппозиция, межконфессиональная борьба, уния.

Lopatska, N. M. The Derman Monastery and the Interconfessional Fight in Volhynia at the End of the 16th Century and the First Half of the 17th Century. – Manuscript.

This is the dissertation for the scientific degree Candidate of Sciences in History, Specialization 09.00.11 – Religion Studies. – Ostroh Academy National University. – Ostroh, 2007.

   This dissertation is based on the research of the Derman Monastery during the period of the interconfessional fight in Volhynia at the end of the 16th century and the first half of the 17th century. The paper analyses the process of the monastery creation and formation; it reconstructs the administrative and governmental systems as well. The author determines the basic tendencies of the economic development of this monastic place and defines the roles of its patrons and priors. The evolution of the monastery statute of communal life and monk hierarchy are studied. The economic activity and the authority of priors, leaders of the religious centre, are described. The author researches the basic directions of scientific and educational, cultural and elucidative activities carried out by this spiritual establishment and studies its influence on the situation that existed on the territory of Volhynia. Special attention is paid to the importance of publications of the press and activities of the religion teachers’ seminary, which were in operation at the monastery. The basic directions of the monastery relations with other religious communities, cities and countries are clarified. The author determines the major principles of monastery functioning under the control of the Orthodox Church and the Uniate monastic order. The activities of the monastic court are recreated, and its jurisdiction is determined. The author finds the causes and mechanisms of contradictions, which occurred during the period of this ideological fight, to exercise the right to control the monastery. The author also reconstructs the circumstances connected with the Union opposition establishment in Volhynia and determines the role of Prince V. K. Ostrozky as the patron of the monastery. The stages of the Union formation in Volhynia and the participation of this religious community in the process are thoroughly researched; furthermore, the spiritual development of the monastery under the Uniate monastic order is analyzed.
   Key words: the Derman Holy Trinity Monastery, monasticism, foundation, prior, spravtsa (steward in charge of the monastery), monastic economy, press, cultural and educational centre, Union opposition, interconfessional fight, Union.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net