Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення

Анотації 

Брежнєва Т. В. Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - всісвітня історія. – Дніпропетровський національний університет.

   Дисертація присвячена дослідженню трансформації стратегії НАТО на протязі початкового періоду діяльності Організації Північноатлантичного Договору – 1949-1954 років. На основі опрацювання раніше не відомих джерел досліджуються основні положення стратегії Альянсу в період з 1949 по 1954 роки. Розроблена періодизація процесу формування, становлення, еволюції та трансформації стратегії НАТО у зазначені хронологічні рамки. Аналізуються зовнішньополітичні та внутрішньоблокові чинники впливу, які причинили появу певних стратегічних концепцій і призвели до трансформації стратегії Альянсу від “оборонної” – стратегія “Об’єднаної оборони Північної Атлантики” (1949 р.) до “агресивної” – “Нова модель стратегії НАТО” (1954 р.). Досліджуються об’єктивні та суб’єктивні передумови, причини, сутність, наслідки та значення процесу трансформації стратегії НАТО у 1949-1954 роки.
   Ключові слова: НАТО, трансформація, військово-політична стратегія, військова доктрина, стратегічна концепція, військова теорія, військове планування, тотальна війна, обмежена війна, інтегровані збройні сили, театр військових дій, театр війни.

Брежнева Т. В. Трансформация стратегии НАТО (1949-1954): современное видение. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Днепропетровский национальный университет.

   Диссертация посвящена изучению трансформации стратегии НАТО в начальный период деятельности НАТО – 1949-1954 годы. На основе не изученных ранее источников изучены основные положения стратегии Альянса в период с 1949 по 1954 гг. Представлена разработанная автором периодизация процесса создания, формирования, эволюции и трансформации стратегии НАТО. Сформулированы основные внешнеполитические и внутриблоковые факторы влияния, которые явились причиной появления определенных стратегических концепций и привели к трансформации стратегии НАТО от “оборонной” - стратегии “Объединенной обороны Северной Атлантики” (1949 г.) к “агрессивной” - “Новая модель стратегии НАТО” (1954 г.). Исследованы объективные и субъективные предпосылки, причины, сущность, последствия и значение процесса трансформации стратегии НАТО в 1949-1954 гг.
   Ключевые слова: НАТО, трансформация, военно-политическая стратегия, военная доктрина, стратегическая концепция, военная теория, военное планирование, тотальная война, ограниченная война, интегрированные вооруженные силы, театр военных действий, театр войны.

Brezshneva T. V. The NATO Strategy Transformations in 1949-1954: modern vision. Manuscript.

The dissertation is presented for a candidate’s degree of historic sciences in the speciality 07.00.02 (the world history). The Dnipropetrovsk National University, 2002.

   The dissertation is devoted to study of transformation of the NATO strategy in the initial period of activity of the Organization during 1949-1954 years.
   The dissertation studies the main principles of the strategy of the Alliance in the period from 1949 to 1954 years on the basis of closed until recently sources. The process of creation, formation, evolution and transformation of the NATO strategy have been worked out and the three periods and the eight stages were distinguished.
   The importance of researching the political-military strategy of NATO for the Ukrainian historic science consists in the necessity of impartial and objective analysis of the matter with the purpose to take it into account during formation of foreign-policy course of Ukraine. The aim of the research is to analyze a set of factors, under which influence the political-military strategy of NATO was transformed and shaped into the proper form, and study the military concepts and military plans, which caused this transformation.
   The dissertation studies common theoretical preconditions of appearance of the coalitional political-military strategy of NATO, creation of the first Strategic concept and formation of the first strategic military plans. There is studied the multivectorial influence of external and internal factors on evolution of the Alliance’s strategy as well as interaction and mutual dependence of these factors. The military theories of total and global war, limited war, concepts of “forward strategy” and “peripheral strategy”, strategies of “shield & sword” and “massive retaliation" are studied.
   There was formulated basic international and internal factors, the influence of which resulted in the transformation of the NATO strategy from “defense” strategy named “The Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic area” of 1949 to “aggressive” “The Most Effective Pattern of NATO Military Strength for the Next Few Years” of 1954.
   The objective and subjective preconditions, reasons, essence, consequences and meaning of process of transformation of the NATO strategy in 1949-1954 are investigated.
   Key words: NATO, transformation, political-military strategy, military doctrine, strategic concept, military theory, military planning, total and global war, limited war, integrated armed forces, theatre of war.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Трансформація стратегії НАТО (1949-1954 рр.): сучасне бачення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net