Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів

Анотації 

Яремчук І. А. Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 “Військова педагогіка і психологія”. – Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню педагогічних шляхів та умов розвитку педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів. Обґрунтовано критерії, показники і рівні розвиненості педагогічної техніки викладачів-початківців. Розроблено та експериментально перевірено комплексну програму, складовими якої є: організація колективного навчання викладачів, ознайомлення їх з кращими зразками передового педагогічного досвіду; формування індивідуальної педагогічної техніки викладачів-початківців; активізація їх професійного самовдосконалення.
   Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо розвитку педагогічної техніки викладачів-початківців ввнз.
   Ключові слова: педагогічна техніка, педагогічні шляхи, колективне навчання, розвиток індивідуальної педагогічної техніки, активізація самовдосконалення.

Яремчук И. А. Развитие педагогической техники начинающих преподавателей высших военных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 “Военная педагогика и психология”. – Национальная академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию педагогических путей и условий развития педагогической техники начинающих преподавателей высших военных учебных заведений. Обоснованы критерии, показатели и уровни развития педагогической техники начинающих преподавателей. Определена и экспериментально проверена комплексная программа, составными которой являются: организация коллективного обучения преподавателей, ознакомление их с лучшими образцами передового педагогического опыта; формирование индивидуальной педагогической техники начинающих преподавателей; активизация их профессионального самосовершенствования.
   Разработаны научно-практические рекомендации, учёт и реализация которых способствовали развитию педагогической техники начинающих преподавателей высших военных учебных заведений.
   Ключевые слова: педагогическая техника, педагогические пути, коллективное обучение, развитие индивидуальной педагогической техники, активизация самосовершенствования.

Yaremchuk I. A. The instructors'-beginners pedagogical technique development in the higher military educational establishments. – Manuscript.

This thesis is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on specialty 20.02.02 “Military Pedagogy and Psychology”. – Тhe National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2002.

   The thesis deals with the research of the instructors'-beginners pedagogical technique development in the higher military educational establishments.
   It has been defined that the instructors'-beginners pedagogical technique development is a complex, specific psychological and pedagogical process directed at the instructors'-beginners pedagogical qualification growth and based on acquiring knowledge by the instructors as to pedagogical means, formation and development of appropriate skills which assist in their pedagogical development. It has its own structure which foresees the presence of the subject and the object, the educational goals and tasks, the essence, the ways, the conditions, the appropriateness, the contradictions, the principles, the methods and the forms of its realization.
   The following conditions are peculiar to the whole process: the priority assignment to the instructors'-beginners pedagogical technique development within the whole instructors' training process; the instructors' encouragement for their pedagogical technique and ways of its development; the instructors'-beginners responsibility growth for the quality of their pedagogical activity; organization of the instructor's-beginners professional self-improvement.
   The main pedagogical ways of the instructors'-beginners pedagogical technique development in the higher military educational establishments are organization of the instructors'-beginners collective education development, the instructors'-beginners individual style formation in pedagogical technique and the instructors'-beginners professional self-improvement enlivenment.
   One of the basic ways of the instructors'-beginners pedagogical technique development in the higher military educational establishments is organization of their collective education. The basic pedagogical items of the given way effectiveness are: further staff qualification growth; collective education differentiation as to the instructors personnel categories (department leaders, instructors with length of service more than two years, instructors-beginners); improvement of organizational and conductive quality of instructors collective education; active utilization of the scientific and methodology department's base for the instructors'-beginners professional growth.
   The next way of instructors'-beginners pedagogical technique development is instructors'-beginners individual pedagogical technique development. It has been found out that this process is a complex one which covers both the theoretical knowledge as to its definite element and exercises on gaining appropriate practical and professional skills. This process consists of two stages, completion of which testifies that there exists the base of the instructors'-beginners individual pedagogical technique.
   The instructors'-beginners professional self-improvement enlivenment is also one of the ways of their pedagogical technique development. Pedagogical conditions of this way realization include: the instructors'-beginners motivation encouragement on their self-development in the sphere of pedagogical technique; help rendering with the aim of acquiring methodology, planning and correcting the self-development process; individual approach implementation by the departments and educational establishment leaders in the process mentioned; practice expanding of mutual visits of lessons; instructors involvement into performing research tasks on methodology; instructors providing with necessary teaching equipment for their self-development in the sphere of pedagogical technique.
   The basic criteria and indices of the instructors' pedagogical technique development in teaching process have been defined and substantiated, that has allowed finding out and characterizing qualitative levels of instructors' pedagogical technique: the highest; high; medium; low; the lowest.
   The experiment results have confirmed the put forward hypothesis and testify about high efficiency of the scientific and practical recommendations, worked out by the author, on the instructors'-beginners pedagogical technique development in the higher military educational establishments.
   Key words: pedagogical technique, pedagogical ways, collective education, individual pedagogical technique development, self-development enlivenment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net