Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект)

Анотації 

Семенюк В. Л. Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект). -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. Хмельницький, 2003.

   Дисертація присвячена питанням управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах. Досліджено кореляційні зв’язки між ціннісно-нормативною системою підрозділу, ціннісними орієнтаціями військовослужбовців та конфліктністю у колективах військовослужбовців. Проведено аналіз регуляції ціннісно-нормативної системи малої соціальної групи в процесі неформальних взаємин між військовослужбовцями у військових колективах, виявлено основні протиріччя, що лежать в основі виникнення ціннісно-нормативних конфліктів у них. Визначено основні механізми регуляції неформальних взаємин ціннісно-нормативними системами і ступінь їхнього впливу на конфліктність у військових колективах. Розроблено алгоритм діяльності офіцера по управлінню ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах.
   Ключові слова: ціннісно-нормативний конфлікт, ціннісні орієнтації, конфліктність, управління ціннісно-нормативними конфліктами.

Семенюк В. Л. Управление ценносно-нормативными конфликтами в воинских коллективах (психологический аспект). -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология труда в особых условиях. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, Хмельницкий, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам управления ценностно-нормативными конфликтами в воинских коллективах. Осуществлено освещение проблемы конфликта в современной психологической науке. Показана структура, динамика и функции конфликтов в воинском коллективе. Рассмотрены социальные, социально-психологические и индивидуально-психологические аспекты регуляции поведения личности с точки зрения ценностей и норм. Исследовано влияние ценностно-нормативной системы подразделения, ценностных ориентаций военнослужащих на конфликтность в коллективах военнослужащих. Установлены корреляционные связи между: уровнем конфликтности группы и уровнем развития групповых норм, вектором направленности групповых ценностей и других групповых норм в ней, уровнем конфликтности отдельных ее членов и их личностными качествами. Проведен анализ регуляции ценностно-нормативной системы малой социальной группы в процессе неформальных взаимоотношений между военнослужащими в воинских коллективах. Выявлены противоречия, которые лежат в основе возникновения ценностно-нормативных конфликтов в воинских коллективах. Определены механизмы регуляции неформальних взаимоотношений ценностно-нормативными системами и степень их влияния на конфликтность среди военнослужащих. Разработан алгоритм деяльности офицера по управлению ценностно-нормативными конфликтами в воинских коллективах, который предполагает диагностику уровней конфликтности группы и отдельных ее членов, направленности групповых ценностей и действие санкций со стороны групповых норм, доминирующего стиля поведения в конфликтной ситуации, эмоциональной удовлетворенности членством в группе и степенью влияния развития личностных качеств на уровень конфликтности члена группы; групповую психокоррекционную работу: психокоррекцию влияния когнитивного компонента групповых ценностей и норм на конфликтность группы и отдельных ее членов путем проведения индивидуальных и групповых психокоррекционных лекций-бесед, групповых дискуссий на тему регуляции поведения личности ценностно-нормативной системой группы; психокоррекцию влияния поведенческого и эмоционального компонентов групповых ценностей и норм на конфликтность группы и ее членов, формирование соответствующих личностных качеств у членов групп, которые уменьшают влияние этих компонентов; формирование необходимой социальной направленности групповых ценностей и норм; индивидуальную психокоррекционную работу, направленную на коррекцию поведенческого компонента ценностно-нормативной конфликтности, которая включает в себя также обучение военнослужащих низкоконфликтным способам взаимодействия, а также итоговое тестирование.
   Ключевые слова: ценностно-нормативный конфликт, ценностные ориентации, конфликтность, управление ценностно-нормативными конфликтами.

Semenuk V. L. Managing Value and Normative Conflicts in Military Units (Psychological Aspect). -Manuscript.

This is the thesis on competition for a scientific degree of the candidate of psychological sciences on the speciality 19.00.09 - psychology of activity in the specific conditions. National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky. Khmelnitsky, 2003.

   The thesis deals with the issues of managing value and normative conflicts in military troops. The thesis also researches the correlations of the value and normative system of a military unit, value orientations of the military and the conflict nature of a military unit. The author has conducted a research of the regulation of a value and normative system of a small social group in the course of informal relations among the military personnel in military unit and outlined the major discrepancies underlying establishment of internal value and normative conflicts. The work under discussion defines the key mechanisms of regulation of informal relations through value and normative systems and degree of their impact onto the level of conflict nature in military units. In the thesis, the algorithm has been developed of an officer’s management of value and normative conflicts in military units.
   Keywords: value and normative conflict, value orientations, conflict nature, management of value and normative conflicts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net