Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow “Холодна війна” другої половини ХХ століття: причини виникнення, хід і її наслідки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


“Холодна війна” другої половини ХХ століття: причини виникнення, хід і її наслідки

Анотації 

Тумашов А.В. “Холодна війна” другої половини ХХ століття: причини виникнення, хід і її наслідки”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – Військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів. – 2003 р.

   У дисертації здійснено об’єктивний військово-історичний аналіз витоків, ходу і наслідків “холодної війни”, яка становила одну з найдраматичніших сторінок в історії ХХ століття., спростовуються фальсифікації проблеми, тенденційні спотворення, які мали місце в минулому, зокрема в добу існування СРСР. Розкриваються всі головні аспекти “холодної війни” – політичний, військовий, ідеологічний. Основна увага приділяється витокам, змісту, наслідкам протистояння СРСР і США, двох очолюваних ними могутніх військово-політичних блоків –НАТО і Організації Варшавського Договору, зокрема протистояння в розбудові ракетно-термоядерного потенціалу, “психологічній війні”. Заключний розділ дисертації присвячений аналізові нової розстановки політичних, військових сил в Європі і світі після розпаду СРСР, припинення діяльності Організації Варшавського Договору, зростаючої ролі США, НАТО, Росії у створенні нової надійної системи міжнародної безпеки, успішної ліквідації проявів міжнародного тероризму.
   Ключові слова: “холодна війна”, “психологічна війна”, ракетно-ядерний потенціал, міжконтинентальні балістичні ракети, НАТО, Організація Варшавського Договору.

Тумашов А.В. “Холодная война” второй половины ХХ столетия: причины возникновения, ход и ее последствия. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – Военная история - Национальный университет “Львовская политехника”. - Львов. – 2003 г.

   В диссертации осуществлен объективный военно-исторический анализ истоков, хода и последствий “холодной войны”, которая явилась одной из самых драматических страниц в истории ХХ столетия. Опровергаются фальсификации проблемы, тенденциозные искажения, которые имели место в прошлом, в особенности во времена существования СССР. Раскрываются все главные аспекты “холодной войны” - политический, военный, идеологический. Основное внимание уделяется раскрытию истоков, содержания и последствий противостояния СССР и США, двух возглавляемых ими могущественных военно-политических блоков – НАТО и Организации Варшавского Договора, в особенности противостояния в развитии ракетно-термоядерного потенциала, “психологической войны”. Заключительный раздел диссертации посвящен анализу новой расстановки политических, военных сил в Европе и мире после распада СССР, прекращения деятельности Организации Варшавского Договора, возрастающей роли США, НАТО, России в создании новой, надежной системы международной безопасности, успешной ликвидации проявления международного терроризма.
   Ключевые слова: “холодная война”, “психологическая война”, ракетно-ядерный потенциал, межконтинентальные баллистические ракеты, НАТО Организация Варшавского Договора.

A.V.Tumashov. Cold War during the second half of the twentieth century –causes of its outbreak, course of events and their consequences. Manuscript.

The thesis (dissertation) for submitting a Ph.D. (“Candidate degree of historical sciences”): specialty 20.02.22 – Military History – National University “Lviv polytechnika”. Lviv - 2003.

   The dissertation gives the objective military-historical analysis of causes and consequences of “Cold War”, war, which became one of the most dramatic periods in the second half of the twenty-century history. It disproves the falsifications, tendentious and one-sided explanation of the problems; which were in the past, especially during the existence of the Soviet Union. The thesis finds out the main aspects of “Cold War”: political, military and ideological. The main attention is paid to the origins, content and character of “Cold War”. The thesis tries to clarify the real causes of the withstanding of the USSR and the USA, the former allies in the Anti-Hitler coalition in World War II. In detail, it investigates the confrontation of the two most powerful military-political blocks of that time: NATO, headed by the USA, and the Warsaw Treaty Organization, headed by the USSR. In particular, it explores the course and consequences of deadly dangerous competition between these blocks in outrunning, building up and accumulating of missiles-thermonuclear weapons.
   The dissertation closely states the grounds, course of events and outcomes of numerous regional, global political and military crises, which took place during the period of “Cold War” (the setting of Soviet missiles in Cuba; the deployment of Soviet troops in Hungary (1956) and Czechoslovakia (1968); the aggressive actions of the USA in Indochina, the aggression of the USSR against Afghanistan, etc.). It researches the reasons, the character and the course of events and the content of a “psychological war”, which with its peculiar methods enforced the mutual distrust and withstanding of traditionally democratic nations, headed by the USA, and states with totalitarian communist regimes, headed by the USSR. The thesis surveys the influence of the “psychological war” on the frame of people’s mind, persuasions of people from different regions, and on the development of international relations.
   It exposes the causes of the Soviet Union disintegration and the dissolution of the Warsaw Treaty Organization, which accelerated the end of “Cold War”.
   The thesis’s conclusive part is devoted to the analysis of a new political and military environment in Europe and in the world after the ending of “Cold War”. It grounds the enhancing of the role of USA, NATO and Russia in creation of a new reliable system of international security, in the successful overcoming of the back-sets of “Cold War”, in the combating with international terrorism. It properly enlightens the growing role of independent Ukraine in creation of the European security system, in particular in the Eastern Europe.
   The key words: “Cold War”, “psychological war”, missiles-nuclear potential, intercontinental ballistic missiles (ICBM), NATO, Warsaw Treaty Organization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
“Холодна війна” другої половини ХХ століття: причини виникнення, хід і її наслідки

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net