Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою

Анотації 

Бараннік В.А. Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології”. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню психологічних особливостей самооцінки у військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою.
   Виявлено, що психологічними особливостями самооцінки військовиків з девіантною і делінквентною поведінкою виступає конфліктне співвідношення реальної та демонстрованої самооцінок, яке пов‘язане з неадекватністю рівня домагань, асоціальною системою ціннісних орієнтацій і певними індивідуально-психологічними якостями.
   Науково обгрунтовано комплекс діагностичних методик, спрямованих на визначення психологічних особливостей самооцінки і індивідуально-психологічних якостей у військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою.
   Виявлено відмінності між військовослужбовцями з девіантною і делінквентною поведінкою за типом акцентуацій (застряваючий, тривожний, демонстративний, збудливий, дистимічний), індивідуально - психологічними якостями (нейротизм, тривожність) і стилем міжособистісних відносин (авторитарний, агресивний, егоїстичний).
   Ключові слова: психологічні особливості, самооцінка, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, система ціннісних орієнтацій, тривожність, неузгодженість, військовослужбовець

Баранник В.А. Психологические особенности самооценки военнослужащих с девиантным и делинквентным поведением. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 “Общая психология, история психологии”. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена теоретико-экспериментальному исследованию психологических особенностей самооценки у военнослужащих с девиантным и делинквентным поведением.
   Определено, что психологическими особенностями самооценки военнослужащих с девиантным и делинквентным поведением выступает конфликтное соотношение между реальной и демонстрированной самооценками. Конфликтное соотношение самооценки связано с неадекватностью уровня притязаний, асоциальной системой ценностных ориентаций и группой индивидуально-психологических качеств.
   Материалом для выполнения роботы стали результаты психологического исследования характеристик самооценки и ее связи с индивидуально-психологическими качествами, характеристиками и личностными образованиями у военнослужащих срочной службы с девиантным и делинквентным поведением. С целью решения поставленных задач робота выполнялась в три этапа.
   Анализ результатов исследования показал, что 75% девиантов и 77% делинквентов характеризуются конфликтным соотношением реальной и демонстрированной самооценок, при которой устойчивой, низкой реальной самооценке соответствует неадекватно высокая, устойчивая демонстрированная самооценка. Низкий уровень реальной самооценки сопровождается обесцененной системой социально ориентированных ценностей. Повышение реальной самооценки происходит при переориентации на контрнормативную шкалу ценностей. Выделен специфический комплекс личностных черт самооценочно-ценностные характеристики которых в зависимости от направленности поведения связаны с изменением реактивной тревожности.
   Военнослужащие с девиантным и делинквентным поведением отличаются типом акцентуаций (застревающий, тревожный, демонстративный, дистимический, возбудимый), индивидуально-психологическими качествами (нейротизмом, тревожностью) и стилем межличностных отношений (авторитарный, агрессивный, эгоистичный).
   С целью своевременного обнаружения проявлений девиантного и делинквентного поведения целесообразно использовать в комплексе методики КИСС, Дембо-Рубинштейн, Айзенка, Леонгарда-Смишека, Спилбергера-Ханина, Тейлора, Лири.
   Ключевые слова: психологические особенности, самооценка, девиантное и делинквентное поведение, система ценностных ориентаций, тревожность, несоответствие, военнослужащий.

Barannik V.A. Psychological pecutiarites of self-evaluation of military mаіn with deviant and delinquent behavior. – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Psychology. Speciality 19.00.01–General Psychology, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2004.

   The thesis is dedicated to theoretic and experimental research of psychological pecutiarites of self-evaluation of military men with the deviant and delinquent behavior. It was found that the psychological pecutiarites of self-evaluation of military men with deviant and delinquent behavior is conflict correlation of real and demonstrative self-evaluation, inadequate level of intentions, counter normative system of values which cause the breakdown in behavior and revealed in individual psychological peculiarities.
   The complex of diagnostic methods is directed at defining psychological pecutiarites of military mаіn self-evaluation with deviant and delinquent behavior was scientifically proved.
   It was distinguished the particular qualities of deviant and delinquent behavior according to the type of accentuation (stucking, anxious, demonstative, actuating, dysthymic), individual psychological peculiarities (neurotism) and the style of interpersonal relations (authoritarian, aggressive, selfish)
   Key words: psychological pecutiarites, self- evaluation, deviant behavior, the values of orientation, anxiety, conflict, military maіn.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості  самооцінки військовослужбовців з девіантною і делінквентною поведінкою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net