Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

Анотації

Ляшенко Ірина Юріївна. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Київ, 1998.

   Досліджені питання взаємозв’язаних процесів внутрішньої бібліотечної технології і процесів мережевої взаємодії книгозбірень та розроблені теоретичні засади для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій. Запропонована інформаційна технологія мережевої взаємодії книгозбірень України на основі он-лайнового комп’ютерного бібліотечного центру, а також методика оптимізації вибору комплексу технічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів.Ключові слова: Internet/Intranet технології, мережева взаємодія бібліотек, оперативність задоволення інформаційних потреб, методика оптимізації, бази даних, кооперативна каталогізація, комп’ютерний бібліотечний центр.

Ляшенко Ирина Юрьевна. Автоматизация библиотечных процессов с использованием информационных сетевых технологий.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - “Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии”. Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского, Киев, 1998.

   Исследованы вопросы взаимосвязанных процессов внутренней библиотечной технологии и процессы сетевого взаимодействия библиотек, разработаны теоретические основы для создания автоматизированной системы научной библиотеки с использованием Internet/Intranet технологий. Предложена информационная технология сетевого взаимодействия библиотек Украины на основе он-лайнового компьютерного библиотечного центра, а также методика оптимизации выбора комплекса технических средств для автоматизации библиотечных процессов.
   Ключевые слова: Internet/Intranet технологии, сетевое взаимодействие библиотек, оперативность удовлетворения информационных потребностей, методика оптимизации, базы данных, кооперативная каталогизация, компьютерный библиотечный центр.

Lyashenko I.U. Automatization library processes with use information network technologies.

Dissertation submitted for the granting of the academic degree Candidate in Technical Sciences in the specialization 05.13.06 “Automatic systems control and progressive information technologies”. V.I.Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev, 1998.

   In thesis consider the questions of connect processes inside library technology and processes of network cooperation libraries, theoretical basis for creation automatic system science library with the use of Internet/Intranet technologies are developed. Proposes information technology of network cooperation Ukrainian libraries on the base online computer library center and the method optimization choice complex of technical means for the automatization library processes are proposed too.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net