Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки

Анотації 

Злотніков А.Л. Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах. – Харківський військовий університет, Харків, 2004.

   Автором визначено методологічні основи, детермінанти, динаміку та шляхи формування емоційної стійкості курсантів у процесі ПВПП. Проведено аналіз особливих умов діяльності курсантів у процесі ПВПП та визначені основні стрес-фактори в цей період, які негативно впливають на курсантів. На основі проведеного дослідження динаміки емоційної стійкості курсантів розглянуті її структурні компоненти. Проведено кореляційний аналіз, що визначає силу зв’язку між емоційною стійкістю та її структурними компонентами. Встановлена залежність між рівнями емоційної стійкості курсантів та її структурними компонентами. Розроблено, апробовано та впроваджено методику формування емоційної стійкості курсантів, рекомендоване її застосування в навчальних військових закладах та військових частинах ЗСУ.
   Ключові слова: емоційна стійкість, особливі умови діяльності, стрес-фактори, психологічні механізм.

Злотников А.Л. Особенности эмоциональной устойчивости курсантов в процессе первичной военно-профессиональной подготовки.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология труда в особых условиях. –Харьковский военный университет, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме изучения особенностей эмоциональной устойчивости у курсантов в особых условиях деятельности первичной военно-профессиональной подготовки. В данной диссертационной работе исследованы: методологические основы, детерминанты, динамика и психологические механизмы эмоциональной устойчивости, выявлены её составные компоненты, определены стресс-факторы, обуславливающие эмоциогенность особых условий деятельности первичной военно-профессиональной подготовки курсантов.
   На основании результатов исследования, предложено следующее определение понятия эмоциональная устойчивость – это интегративное, полисистемное качество личности, определяемое содержанием и взаимосвязями его составных компонентов (эмоционального, мотивационного, интеллектуального, при доминирующей роли эмоционального), которые обусловливают продуктивность деятельности и адекватность поведения в особых и экстремальных условиях.
   Основными структурными компонентами эмоциональной устойчивости определены: эмоциональный, представленный эмоциональным возбуждением и личностной тревожностью; мотивационный, представленный силой мотивации; интеллектуальный, представленный оценкой и определением требований ситуации, прогнозом ее возможного изменения и принятием решений о способах действий; и типологическим свойством нервной системы, представленным его силой. В ходе проведенного исследования получены данные, подтверждающие возможность формирования уровней эмоциональной устойчивости, через её структурные компоненты, применяя специальные психологические механизмы её формирования.
   Для подтверждения полученных психологических данных проведен корреляционный анализ.
   Проведённый анализ особых условий деятельности в процессе первичной военно-профессиональной подготовки позволил определить наиболее интенсивные стресс-факторы, негативно воздействующие на курсантов в данный период. Постоянно действующими стресс-факторами с наибольшей интенсивностью на протяжении всего процесса первичной подготовки являются: постоянный контроль, дефицит времени, ограниченность пространства, отрыв от семьи, повышенная требовательность. Стресс-факторами, постоянно действующими с меньшей интенсивностью в процессе ПВПП, являются: взаимоотношения с офицерами, условия жизни, большая физическая нагрузка. Изучена динамика воздействия этих стресс-факторов на протяжении всего периода первичной военно-профессиональной подготовки.
   Разработана и внедрена комплексная методика формирования эмоциональной устойчивости курсантов. Данная комплексная методика включает в себя: методы гетерорегуляции, идеомоторные тренировки, моделирование стресс-факторов и отработка стратегий действий в эмоциогенных ситуациях, убеждение, метод отвлечения; методы ауторегуляции, модификации аутогенной тренировки, нервно-мышечной релаксации, дыхательной гимнастики, самоконтроля, индивидуальные формулы самовнушения, специальные приемы логики.
   Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, особые условия деятельности, стресс-факторы, психологические механизмы.

Zlotnikov A.L. Features of emotional stability of the cadets during primary military -professional training.

The theses for the scientific degree of the candidate of psychological science speciality 19.00.09 - psychology of the work in the special conditions. The Kharkіv Military University, Kharkіv, 2004.

   The theses is devoted to the problem of the features of emotional stability of cadets in the special conditions of activity of primary military-professional training. The theses investigate the dynamics (changes) of the emotional stability of cadets.
   The analysis of the special conditions of activity is carried out during the primary military-professional training. The most intensive stresses - factors negatively influencing on the cadets in the given period are determined. The dynamics (changes) of influence of these stresses - factors is investigated during all the period of primary military-professional training.
   The further perfection of the emotional stability of the cadets in the special conditions of activity, aimed at the correction of individual - psychological features of cadets and the optimisation of special conditions arising during the primary military-professional training.
   On the basis of the received results of the research the complex method of formation of emotional stability is developed including emotional, motivation, and intellectual components.
   Key words: emotional stability, stress – factors, the special conditions of activity, psychological mechanisms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net