Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічні науки arrow Взаємодія алканів, галогеналканів та ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія алканів, галогеналканів та ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент

Анотації

Маджумдер Утпал. Взаємодія алканів, галогеналканів та ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України, Одеса, 1999.

   Дисертація присв'ячена вивченню впливу співвідношення реагентів в системі SF4-HF-галогенуючий агент та електронної природи замісників у вихідних сполуках на направлення реакцій заміщення атомів водню в насиченому атомі вуглеця та електрофільного галогенування в бензольному ядрі. Вперше здійснено синтез аналогів протизапальних і анальгезуючих препаратів флуніксіну та ніфлумової кислоти, які містять дві трифторметильні групи.
   Ключові слова: чотирифториста сірка, фтористий водень, бензотрифторид, галоген, анальгезуючі, ніфлумова кислота.

Маджумдер Утпал. Взаимодействие алканов, галогеналканов и ароматических карбоновых кислот с системой SF4-HF-галогенирующий агент. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. Физико-химический институт им.А.В.Богатского НАН Украины, Одесса, 1999.

   Диссертация посвящена изучению влияния соотношения реагентов в системе SF4-HF-галогенирующий агент и электронной природы заместителей в исходных соединениях на направление реакций замещения атомов водорода у насыщенного углеродного атома и электрофильного галогенирования в бензольном ядре. Впервые осуществлен синтез аналогов противовоспалительных и анальгезирующих препаратов флуниксина и нифлумовой кислоты, содержащих две трифторметильные группы.
   Ключевые слова: четырехфтористая сера, фтористый водород, бензотрифторид, галоген, анальгезирующие, нифлумовая кислота.

Majumder Utpal.Reactions of alkanes, halogenalkanes,and aromatic carboxylic acids with system SF4-HF-halogenating agent.-Mancript.

Thesis for degree Candidate of Sciences by speciality 02.00.03 - organic chemistry. A.V.Bogatsky Physico-Chemical Institute of National Academy of Science of Ukraine,Odessa ,1999.

   Dissertation is devoted to investigate reactions of alkanes, halogenalkanes and aromatic carboxylic acids with system SF4-HF-halogenating agent and to study influence of reagent ratio and electron-nature of substituents on the route of hydrozen replacement in saturated hydrocarbons, and on electrophillic halogenation in benzene ring. Scope for using sulfur tetrafluoride for substitution of hydrozen in saturated hydrocarbons by fluorine has been shown and it is established that hydrozen replacement by fluorine occurs in those hydrocarbons for which formation of carbenic ion is available. Reactions of benzoic, toluic, phtalic acids and their derivatives with system SF4-HF-halogenating agent are studied. It has been shown that halogenbenzoylfluorides formed at the first step of the reactions of benzoic and toluoic acids, are converted into corresponding benzotrifluorides at high reaction temperature, while phtalic acids react with system SF4-HF-halogenating agent, giving bis-(trifluoromethyl)benzenes at the first stage, which are subsequently halogenated at severe conditions forming halogen-containing bis-(trifluoromethyl)benzene. Ingestigation of reactions of aromatic carboxylic acids with system offers to design a one-step procedure for synthesis of halogenbenzotrifluorides. Suitable methods for manufacture of anti-inflammatory and analgesic drugs are designed. These methods envolve reaction of ethyl ester of 2-chloronicotinic acid with corresponding anilines. Two convinient methods of preparation versatile intermadiate for synthesis of anti-inflammatory and analgesic drugs(flunixin), are developed. Analogues of niflumic acid containing two trifluoromethyl groups in benzene nucleus are obtained with high yields. Heterocyclic analogue of diflurant-anti-inflammatory drug is synthesized. It has been established that introduction of second trifluoromethyl group results in abrupt enhancement of analgesic activity.
   Key words: sulpher tetrafluoride, hydrozen fluoride, benzo-trifluoride, halogen, analgesic, niflumic acid.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія алканів, галогеналканів та ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net