Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічні науки arrow Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів

Анотації 

Михальчук В.М. Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук. – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 1999.

   Встановлено взаємозв'язок молекулярної рухливості, топологічної і надмолекулярної структури з адгезійними характеристиками для густозшитих взаємопроникних полімерних сіток, отриманих одночасною і послідовною полімеризацією (поліприєднанням) сумішей епоксидних олігомерів з діаліловими мономерами (олігомерами). Розвинено уявлення про роль топологічних дефектів та низькомолекулярних додатків у зміні молекулярної рухливості в епоксидно-амінних системах. Встановлено закономірності одночасного інгібіювання термічної і термоокисної деградації вуглеводневих і поліфторованих епоксидних полімерів з використанням просторово-утруднених фенолів, сполук металів та їх синергічних сумішей. Визначені напрямки одержання оптично прозорих адгезивів з підвищеною стійкістю до зовнішніх факторів старіння.
   Ключові слова: епоксидні полімери, взаємопроникні полімерні сітки, структура, модифікація, термічна деградація, ингібіювання.

Михальчук В.М. Структурная модификация оптически прозрачных густосетчатых эпоксидных полимеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.06 – Химия высокомолекулярных соединений. – Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Киев, 1999.

   Установлена взаимосвязь изменения молекулярной подвижности, топологической и надмолекулярной структуры с физико-механическими свойствами густосшитых взаимопроникающих полимерных сеток, полученных одновременной и последовательной полимеризацией (полиприсоединением) смесей эпоксидных олигомеров с диаллиловыми мономерами и олигомерами. Развиты представления о роли топологических дефектов и низкомолекулярных добавок на изменение молекулярной подвижности в эпоксидно-аминных системах. Установлены закономерности одновременного ингибирования термической и термоокислительной деградации углеводородных и полифторированных эпоксидных полимеров с применением фенольных антиоксидантов, соединений металлов и их синергических смесей. Определены направления получения оптически прозрачных адгезивов с повышенной устойчивостью к внешним факторам старения.
   Ключевые слова: эпоксидные полимеры, взаимопроникающие полимерные сетки, структура, модификация, термическая деградация, ингибирование.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net