Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань

Анотації 

Свідерський А.Т. “ Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних та дорожні – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 1999.

   Дисертація присвячена дослідженню динаміки тримасових ударно-вібраційних систем з гідравлічним приводом та створенню на цій основі гідравлічних трамбовок для ущільнення будівельних сумішей.
   Розкриті закономірності руху тримасових ударно-вібраційних трамбовок з гідравлічним виконуючим механізмом пульсаторного типу.
   Сформульовані основні принципи створення подібних машин, і на їх основі запропонована методика розрахунку основних параметрів.
   Створена конструкція гідравлічної ударно-вібраційної трамбовки, дослідно-промисловий зразок якої впроваджено в БУ-1 тресту “Будмеханізація” холдінгової компанії “Київміськбуд”.
   Ключові слова: тримасова ударно-вібраційна система, гідравлічна трамбовка, гідравлічний виконуючий механізм, ущільнення, будівельна суміш.

Свидерский А.Т. “Создание навесной гидравлической трамбовки с регулируемыми параметрами колебаний”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.04 – машины для земляных и дорожных работ – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена исследованию динамики трехмассных ударно-вибрационных систем с гидравлическим приводом и созданию на этой основе гидравлических трамбовок для уплотнения строительных смесей.
   Раскрыты закономерности движения трехмассных ударно-вибрационных трамбовок с гидравлическим исполнительным механизмом пульсаторного типа.
   Сформулированы основные принципы создания подобных машин, и на их основе предложена методика расчета основных параметров.
   Создана конструкция гидравлической ударно-вибрационной трамбовки, опытно-промышленный образец которой внедрен в СУ-1 треста “Строймеханизация” холдинговой компании “Киевгорстрой”.
   Ключевые слова: трехмассная ударно-вибрационная система, гидравлическая трамбовка, гидравлический исполнительный механизм, уплотнение, строительная смесь.

Svidersky A.T. “Creating of the hanging hydraulic ram with adjusted vibration parameters”.

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of engineering science on a specialty 05.05.04 – machines for mining road construction works - Kiev national university of construction and architecture, Kiev, 1999.

   The dissertation dedicate to research into dynamics of three-masses percussion vibrated systems with a hydraulic drive. The hydraulic ram for compression building mixture has been created by using this basis.
   Regularities of movement three-masses percussion vibrated ram with a hydraulic executive mechanism of pulsate type have been revealed.
   The basis principles of creation such machines has been formulated. The methods calculations of main parameters have been formulated.
   The design of hydraulic percussion vibrated ram and experimental model have been created. The model has been inculcated in SU-1 trest’s “Stroymekhanizacia” of “Kievgorstroy” holding company.
   Key words: three-masses percussion vibrated systems, hydraulic ram, executive mechanism, compression, building mixture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net