Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби

Анотації 

Рак Т.Є. Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена розробленню методів покращення ефективності та якості процесу реагування на виклик підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
   Розроблено комплексний підхід щодо мінімізації часу оперативного реагування на виклик підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та комплексну інформаційно-управлінську модель процесу реагування на тривожний виклик від моменту надходження виклику до початку ліквідації надзвичайної ситуації. Вдосконалено метод раціонального вибору пожежної частини за критерієм мінімуму часу доїзду оперативно-рятувальних автомобілів до об’єкту з надзвичайною ситуацією. Розроблено імітаційну модель для оцінки ефективності вибору пожежної частини. Вдосконалено метод мінімізації часу руху оперативно-рятувальних автомобілів до місць викликів. Проведено аналіз впливу людського фактору на ефективність процесу оперативного реагування та її залежність від якості підготовки фахівців.
   Ключові слова: процес оперативного реагування, комплексна інформаційна модель, раціональний вибір пожежної частини, мінімізація часу доїзду, імітаційна модель.

Рак Т.Е. Системный анализ процесса реагирования на вызов подразделений региональной оперативно-спасательной службы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук за специальностью 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений. Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2005.

   Диссертационная работа посвящена разработке методов улучшения эффективности и качества процесса реагирования на вызов подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
   Разработан комплексный подход к минимизации времени оперативного реагирования на вызов подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты и комплексная информационно-управленческая модель процесса реагирования на тревожный вызов от момента поступления вызова к началу ликвидации чрезвычайной ситуации. Усовершенствован метод рационального выбора пожарной части по критерию минимума времени прибытия оперативно-спасательных автомобилей к объекту с чрезвычайной ситуацией. Разработана имитационная модель для оценки эффективности выбора пожарной части. Усовершенствован метод минимизации времени движения оперативно-спасательных автомобилей к местам вызовов. Проведен анализ влияния человеческого фактора на эффективность процесса оперативного реагирования и его зависимость от качества подготовки специалистов.
   Ключевые слова: процесс оперативного реагирования, комплексная информационная модель, рациональный выбор пожарной части, минимизация времени прибытия, имитационная модель.

Rak T.Y. The system analysis of reaction process of regional operative - rescue service divisions to a call. – Manuscript.

The thesis on obtaining of a scientific degree of candidate of technical sciences, speciality 01.05.04 - the system analysis and the theory of optimum decisions. National university “L’vivska polytechnica”, L’viv, 2005.

   The thesis is devoted to development of methods of efficiency improvement and quality of process of reaction to a call of operative - rescue service divisions of civil protection.
   On the basis of the system analysis of reaction process of operative - rescue service divisions on calls the complex approach to minimization of time of operative reaction which allows to reduce it essentially in comparison with existing approaches and provides reduction of losses from emergency situations is offered. Methodology of the decision of the general problem of the system analysis of process of operative reaction as multifactorial process is based on its decomposition on separate local tasks. Algorithms of the decision of these tasks are developed.The complex information-administrative descriptive model of reaction process to a disturbing call from the moment of a call receipt to the beginning of emergency situation liquidation is developed. The hierarchical structure of model with using of a knowledge database, a geographical information model, model of data processing, as to a component of the automated system of operative management of operative - rescue service is offered. The model allows to formalize interrelation between the influence factors and time of operative reaction and together with information -computer means optimizes management of operative reaction process.
   The method of a rational choice of a fire station by criterion of a minimum of an arrival time of fire and rescue engines to object with an emergency situation is advanced, thus congestion of fire station, a condition of highways, weather conditions, characteristics of fire and rescue engines is taken into account. The imitating model for an estimation of efficiency of a fire station choice is developed, the model is realized.The method of minimization of timeof operative - rescue movement fire and rescue engines to places of calls is advanced on the basis of a geometrical way of search of an optimum way with use of elements of the graph theory taking into consideration characteristics of fire and rescue engines, weather conditions and congestion of ways.
   The analysis of influence of the human factor on efficiency of process of operative reaction and its dependence on quality of preparation of experts is carried out.The technique of improvementof quality of tactical preparation of heads of liquidation of emergency situations with use of library of graphic blocks and multimedia educational complex HiClassII is developed. The technique, algorithmic and program maintenance of an estimation of quality of preparation of experts for operative - rescue service is developed at conducting practical employment on fire - applied preparation.
   Separate tasks of improvement of management process by divisions of operative - rescue service are solved. The means of automation of graphic documents creation for functioning divisions of operative - rescue service with use of graphic blocks library that have allowed to increase quality and to reduce time for formation of documents are developed. The algorithmic and program maintenance for automation of the operative account of the personnel is developed.The analysis of opportunities of modern computer networks for an exchange of information streams between separatedivisions of operative - rescue service is carried out. Using of technology VPN allow to minimize the common expenses for an information exchange in the automated control system of operative - rescue service is offered.
   Key words: the process of operative reaction, the complex information model, a rational choice of a fire station, minimization of an arrival time, the imitating model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net