Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

Анотації 

Садковий В.П. Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. Національний університет внутрішніх справ. МВС України. Харків, 2005.

   Робота присвячена аналізу специфіки діяльності та виявленню її стресогенних факторів, які обумовлюють виникнення у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України посттравматичних стресових розладів.
   Отримані результати свідчать про велике нервово-психічне навантаження у досліджуваних фахівців, яке призводить до появи у них негативних змін в психіці. Останні трансформуються в посттравматичний стресовий синдром, симптоми якого залежать від масштабності процесу пожежегасіння, часу його дії на фахівців та від індивідуально-психологічних особливостей, сприймання ними своєї участі в цьому процесі.
   Встановлені особливості прояву посттравматичних стресових розладів у осіб, які приймали участь у гасінні складних пожеж на складах військової зброї та ліквідації надзвичайної ситуації.
   Показано, що у пожежних-рятувальників не проявляється схильність до суїциду, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії. У них також не проявляється симптом „бий і біжи” – все це особливості прояву вивчаємого феномену у пожежних-рятувальників, тому що, наприклад, у ветеранів війн такі симптоми знайдені і описані в літературі. Надаються рекомендації з психокорекції негативних змін в психіці постраждалих осіб.
   Ключові слова: пожежні-рятувальники, посттравматичні стресові розлади, стресогенні чинники, профілактика, психокорекція.

Садковой В.П. Особенности проявления посттравматических стрессовых расстройств у работников пожарно-спасательных подразделений МЧС Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология деятельности в особых условиях. Национальный университет внутренних дел. МВД Украины. Харьков, 2005.

   В работе осуществлен психологический анализ условий и особенностей возникновения и протекания посттравматических стрессовых расстройств у пожарных-спасателей, принимавших участие в тушении сложных пожаров на военных складах оружия и в ликвидации чрезвычайной ситуации.
   Исследовалась специфика труда пожарных-спасателей, в результате чего установлено наличие в профессиональной деятельности специалистов этого профиля большого количества факторов, обозначенных стрессогенными. Именно действие этих факторов на психику пожарных- спасателей вызывает в ней весьма существенные негативные изменения. Источником этих изменений является большое нервно-психическое напряжение, возникающее у этих специалистов в процессе тушения пожаров.
   Указанные факторы приводят к трансформации негативных изменений в психике в посттравматические стрессовые расстройства. Уровень их сформированности, частота и интенсивность проявления определяется масштабностью процесса пожаротушения, длительностью участия в нем и индивидуально-психологическими особенностями восприятия происходящего.
   Установлены особенности проявления посттравматических стрессовых расстройств у обследованной категории специалистов. Показано, что для них характерно отсутствие склонности к суициду, алкоголизму, токсикомании и особенно наркомании, что обнаружено у ветеранов войн, имеющих посттравматические стрессовые расстройства.
   У пожарных-спасателей не проявляется также симптом “бей или беги”, описанный у представителей профессии, связанных с риском для здоровья и жизни.
   Сравнение протекания симптомов посттравматического стрессового синдрома у милиционеров и военных-ветеранов показало, что у пожарных-спасателей, ликвидировавших последствия чрезвычайной ситуации, они проявляются чаще и протекают интенсивнее.
   Установлены также отрицательные изменения в состоянии здоровья и в психоэмоциональной сфере пожарных-спасателей, вызванные участием в тушении сложных пожаров.
   Показано, что даже по сравнению с лицами из группы контроля (это были работники обычных пожарных частей) у пожарных-спасателей типичные симптомы такие как “избегание”, “вторжение” и “гипервозбуждение” были более интенсивными в 2-3 раза.
   В заключение приводятся обоснованные рекомендации по профилактике возникновения и психологической коррекции уже имеющихся у специалистов посттравматических стрессовых расстройств.
   Ключевые слова: пожарные-спасатели, посттравматические стрессовые расстройства, стрессогенные факторы, профилактика, психокоррекция.

Sadkovyi V.P. Features of posttraumatic stressful frustration display of workers at fire - saving divisions of the Ministry of Extraordinary Situations in Ukraine. - the Manuscript.

The dissertation for a candidate’s of psychological sciences degree on a speciality 19.00.09 - psychology of activity in special conditions. National university of internal affairs. The Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Kharkov, 2005.

   Work is devoted to the analysis of specificity of work and its revealing stressful factors which are the reason of occurrence posttraumatic stressful frustration for workers of fire - saving services of the Ministry of Extraordinary Situations in Ukraine.
   The received results testify to the big psychological loading at researched experts which promotes occurrence of negative changes in their mentality. These changes are transformed to a posttraumatic stressful syndrome which symptoms depend on scale of process of fire suppression, time of its action for experts and individual psychological features of recognition of the participation in this process.
   Features of posttraumatic stressful frustration which people have who took part in suppression of difficult fires in depot of the weapon and in liquidation of an extreme situation are established.
   It is shown, that firemen - rescuers don’t have propensity to a suicide, alcoholism, glue sniffing and drug addiction. And they have no symptoms “ fault of survived ” and “ hit or run” which are peculiar to representatives of the trades connected to risk for health and life.
   Recommendations on preventive maintenance and psychological correction of negative changes in mentality of injured people are given.
   Key words: firemen - rescuers, posttraumatic stressful frustration, stressful factors, preventive maintenance, psychocorrection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості прояву посттравматичних стресових розладів у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net