Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Територіальна організація Збройних Сил Франції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Територіальна організація Збройних Сил Франції

Анотації 

Ольховой І.О. Територіальна організація Збройних Сил Франції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 20.02.04 – Військова географія. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Узагальнено і поглиблено теоретико-методичні засади комплексного географічного військово–країнознавчого дослідження територіальної організації ЗС держави, досліджено сучасний стан територіальної організації ЗС Франції, обґрунтовано виділення та визначено форми їх територіального зосередження, виявлено та розкрито вплив географічних чинників на територіальну організацію ЗС Франції, встановлено закономірності територіальної організації ЗС цієї країни. Проведено районування території Франції за особливостями територіальної організації ЗС Франції загалом та за окремими видами військ.
   Ключові слова: територіальна організація збройних сил, регіони оборони, види збройних сил, частини та підрозділи.

Ольховой И.А. Территориальная организация Вооруженных Сил Франции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук по специальности 20.02.04 – “военная география”. Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена географическому военно-страноведческому научному исследованию территориальной организации вооруженных сил (ВС) государства.
   Цель диссертации — комплексное географическое военно–страноведческое исследование территориальной организации Вооруженных Сил Франции.
   Обобщено и углублено теоретико-методические основы комплексного географического военно-страноведческого исследования территориальной организации ВС сил государства, исследовано современное состояние территориальной организации ВС Франции, обосновано выделение и определены формы территориального сосредоточения, выявлено и раскрыто влияние географических факторов на территориальную организацию ВС Франции, установлены закономерности территориальной организации этой страны.
   В основе территориальной организации системы ВС Франции положено деление территории государства на наземные регионы обороны общие для сухопутных войск, военно-воздушных сил и национальной жандармерии. Территориальные воды страны разделенны на два военных морских региона.
   Проведено районирование территории Франции в соответствие с особенностями территориальной организации видов войск. В результате определено десять районов, тринадцать кустов, 198 дискретных элементов (пунктов, центров и узлов). Анализ их размещения в метрополии показал, что наблюдается значительное сосредоточение военных элементов территориальной организации всех видов войск вокруг Парижа и в Провансе. Это позволило рассматривать их в качестве полифункциональных интегральных районов ВС. В районе границы с ФРГ выделено Эльзас–Лотарингский полифункциональный межвидовой район ВС.
   Ключевые слова: территориальная организация вооруженных сил, районы обороны, виды вооруженных сил, части и подразделения.

Olkhovoy I.O. Territorial Organization of the Armed Forces of France. – Manuscript.

Thesis to obtain the scientific degree of Candidate of Science under the specialty 20.02.04 – “military geography”. The Military Institute of Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2007.

   The theoretical-methodical fundamentals of complex military-regional geographic research study of territorial organization of the state armed forces are generalized and extended in the thesis; the modern condition of territorial organization of the armed forces of France has been explored; the disposition of the Armed Forces of France has been grounded and the forms of their territorial concentration have been determined; the thesis has revealed and disclosed the influence of geographical factors on territorial organization of the armed forces of France and has ascertained the regularity of the territorial organization of this country: the division into districts of the territory of France in accordance with peculiarities of the territorial organization of the armed services has been made.
   Key words: territorial organization of the armed forces, defended localities, armed services, units and elements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Територіальна організація Збройних Сил Франції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net