Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами

Анотації 

Поляков О.Л. Метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.11 – засоби і методи військової навігації – “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”. - Київ, Україна, 2007.

   Робота присвячена розробці методу ідентифікації космічних об’єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами на основі застосування існуючих радіотехнічних систем наземного комплексу керування космічними апаратами при урахуванні сигналів паразитного випромінювання постійно діючих блоків бортових апаратур КА.
   У дисертації розроблено метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню на основі:
   – методики прийому сигналів неконтрольованого паразитного випромінювання постійно діючих блоків бортових апаратур КА;
   – розроблених математичних моделей ідентифікуючих процесів бортових апаратур КА;
   – оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації КА.
   Ключові слова: антенний пристрій, система ідентифікації, точність наведення, методика, алгоритм, якість функціонування, адаптація.

Поляков А.Л. Метод идентификации космических объектов по неконтролируемому излучению для навигационного обеспечения управления космическими аппаратами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.11 – средства и методи военной навигации- “Центральний научно-исследовательский институт навигации и управления”. – Киев, Украина, 2007.

   Работа посвящена разработке метода идентификации космических объектов по неконтролируемому излучению для навигационного обеспечения управления космическими аппаратами на основе использования существующих радиотехнических систем наземного комплекса управления космическими аппаратами с использованием сигналов паразитного излучения постоянно действующих блоков бортовой аппаратуры КА.
   В диссертации проведен анализ недостатков известных методов повышения качества идентификации КА при использовании РТС наземного комплекса управления.
   Также показано, что для повышения качества решения задачи анализа космической обстановки необходимо исследовать особенности функционирования существующих систем контроля космического пространства их применения для баллистико-навигационного обеспечения управления КА.
   Разработаны алгоритмы идентификации на основе динамических моделей в виде рекуррентных соотношений как для критерия максимума правдоподобия, так и для критерия максимума апостериорной вероятности распределения оцениваемого параметра.
   В диссертации разработан метод идентификации космических объектов по неконтролируемому излучению на основе:
   – методики приема сигналов неконтролируемого паразитного излучения постоянно действующих блоков бортовой аппаратуры КА;
   – разработанных математических моделей идентифицирующих процессов бортовой аппаратуры КА;
   – оптимального алгоритма обработки сигналов неконтролируемого излучения для идентификации КА.
   Выполнены экспериментальные исследования разработанного метода идентификации космических объектов. Полученные экспериментальные результаты достаточно хорошо согласуются с расчетами и подтверждают эффективность предложенного метода, что обеспечивает повышение качества функционирования системы контроля космического.
   Результаты диссертационной работы представляется целесообразным применить при разработке и модернизации РТС в радиолиниях управления космическими аппаратами.
   Ключевые слова: антенное устройство, система идентификации, точность наведения, методика, алгоритм, качество функционирование, адаптация.

Polyakov A.L. Space object identification method based on the uncontrolled emission for navigation supplement of spacecraft control. – Manuscript.

It is a Ph.D.Thesis, specialty 20.02.14 – Weapons and military technique. – Scientific Research Institute of navigation, Kyev Ukraine, 2007.

   The thesis is devoted to development of the space object identification method based on the uncontrolled emission for navigation supplement of spacecraft control based on the use of the current radio engineering systems of the on-ground spacecraft control complex considering the signals of the incidental emission of the continuously operating blocks of the on-board spacecraft instrumentation.
   The developed method of space object identification based on the uncontrolled emission is based on
   - The method of the reception of signals of the incidental emission of the continuously operating blocks of the on-board spacecraft instrumentation;
   - The developed mathematical models of the identification processes of the on-board spacecraft equipment;
   - The optimal algorithm of processing of signals of the uncontrolled emission for spacecraft identification.
   Key words: antenna device, identification system, pointing accuracy, method, algorithm, operation quality, adaptation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод ідентифікації космічних об'єктів по неконтрольованому випромінюванню для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net