Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів

Анотації 

Подліпаєв В.О. Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.11 – засоби та методи військової навігації. Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, м. Київ, 2007.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування методу визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів з використанням інформації рентгенівських пульсарів. Проаналізовано існуючі методи визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів, які дозволяють проводити зазначені визначення на борту космічного апарата. Розроблено метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів. Розроблено методику комплексного здійснення навігаційних вимірювань параметрів рентгенівських пульсарів на борту космічного апарата. Розроблено методику обробки навігаційних параметрів і оцінювання на борту космічного апарата координат його місця знаходження. Створено програмне забезпечення для визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів та проведення імітаційних досліджень. Основні результати були застосовані під час підготовки та проведення навігаційних вимірювань, аналізу навігаційних параметрів та розробки перспективних програмно-технічних комплексів обробки навігаційної інформації.
   Ключові слова: метод, автономність, космічний апарат, навігація, похибка, навігаційні параметри руху, рентгенівський пульсар.

Подліпаєв В. О. Метод определения навигационных параметров движения космических аппаратов на основе использования информации рентгеновских пульсаров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.11 –  средства и методы военной навигации. Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, г. Киев, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам обоснования метода определения навигационных параметров движения космических аппаратов с использованием информации рентгеновских пульсаров. проанализированы существующие методы определения навигационных параметров движения космических аппаратов, которые позволяют проводить указанные определения на борту космического аппарата. Разработан метод определения навигационных параметров движения космических аппаратов на основе использования информации рентгеновских пульсаров. Разработана методика комплексного проведения навигационных измерений параметров рентгеновских пульсаров на борту космического аппарата. Разработана методика обработки навигационных параметров и оценивание на борту космического аппарата координат его места нахождения. Создано программное обеспечение для определения навигационных параметров движения космических аппаратов и проведения имитационных исследований. Основные результаты нашли применение при подготовке и проведении навигационных измерений, анализа навигационных параметров и разработке перспективных программно-технических комплексов обработки навигационной информации.
   Ключевые слова: метод, автономность, космический аппарат, навигация, погрешность, навигационные параметры движения, рентгеновский пульсар.

Podlipaev V.O. method of independent definition of navigating parameters of movement of spacecraft on the basis of use of the information of x-ray pulsars. - the Manuscript.

The dissertation on competion of a scientific degree of cahdidate of engineering science on speciality 20.02.11 – the mode and methods of military navigation. The Central Scientific Research Institute of Navigation and Admin, Kiev, 2007.

   The dissertation is devoted to questions of a substantiation of a method of definition of navigating parameters of movement of spacecraft with use of the information of x-ray pulsars. The analysis of existing methods of definition of navigating parameters of movement of spacecraft which allow is lead spends the specified definitions onboard of spacecraft. The method of definition of navigating parameters of movement of spacecraft on the basis of use of the information of x-ray pulsars is developed. The technique of complex carrying out of navigating measurements of parameters of x-ray pulsars onboard of spacecraft is developed. The technique of processing of navigating parameters onboard of spacecraft of coordinates its location is developed. The software for definition of navigating parameters of movement of spacecraft and carrying out of imitating researches is created. The basic results have found application at preparation and carrying out of navigating measurements, the analysis of navigating parameters and development of perspective program technical complexes of processing of the navigating information.
   Keywords: a method, autonomy, spacecraft, navigation, an error, navigating parameters of movement, a x-ray pulsar.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі використання інформації рентгенівських пульсарів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net