Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу

Анотації 

Войтович А. І. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню процесу формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. У результаті психолого-педагогічного аналізу проблеми уточнено сутність, зміст і структурні компоненти індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ, обґрунтовано та експериментально перевірено психолого-педагогічні умови, модель та комплексну програму формування індивідуального стилю педагогічної діяльності в період професійного становлення викладача ВВНЗ. Здійснено аналіз сучасної практики формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. Розроблено критерії та показники ефективності формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВВНЗ.
   Отримані результати можуть бути використані для підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу ВВНЗ, при розробці програм, науково-методичних рекомендацій.
   Ключові слова: індивідуальний стиль, педагогічна діяльність, модель, психолого-педагогічні умови, критерії, показники та рівні сформованості індивідуального стилю педагогічної діяльності, вищий військовий навчальний заклад.

Войтович А. И. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя высшего военного учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – „Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы формирования индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя ВВУЗа. В результате психолого-педагогического анализа проблемы уточнены сущность, содержание и структурные компоненты индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя ВВУЗа. Обоснованы и экспериментально проверены психолого-педагогические условия формирования индивидуального стиля педагогической деятельности в период профессионального становления преподавателя ВВУЗа: учет индивидуальных особенностей личности преподавателя при формировании индивидуального стиля педагогической деятельности; оптимизация формирования индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя в период становления; самоусовершенствование стиля педагогической деятельности преподавателя.
   Осуществлен анализ современной практики формирования индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя ВВУЗа. Разработаны критерии и показатели эффективности формирования индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя высшего военного учебного заведения. Критериями сформированности стиля педагогической деятельности преподавателя ВВУЗ целесообразно избрать ценностно-ориентировочный, коммуникативно-ориентировочный и инновационно-ориентировочный критерии.
   Анализ научной литературы по теме исследования позволил избрать трехуровневую систему оценки сформированности стиля педагогической деятельности. Уровень сформированности стиля педагогической деятельности может быть высоким, средним и низким.
   Определено, что структурно-функциональной организации индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя принадлежат фундаментальная и ситуативная составные. Фундаментальная составляющая - это направленность деятельности преподавателя, личностно-типовые свойства его нервной системы, мировоззрение, привычки поведения; ситуативная - мотивы педагогической деятельности и особенности действий в конкретной ситуации. Установлены факторы, которые влияют на формирование индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя ВВНЗ: индивидуальные свойства личности педагога; социальная среда, в которой он работает; материально-техническое обеспечение учебного процесса в ВВУЗе; условия педагогической деятельности.
   Разработанная модель формирования индивидуального стиля педагогической деятельности в процессе становления преподавателя ВВУЗа включает: уровни профессиональной подготовки преподавателей; формы влияния и взаимодействия с начинающим преподавателем в период становления с целью формирования индивидуального стиля педагогической деятельности; систему целей формирования стиля педагогической деятельности; технологию формирования стиля педагогической деятельности преподавателя-начинающего ВВУЗа. Разработано комплексную программу формирования индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя ВВУЗа.
   Полученные результаты могут быть использованы для повышения профессионального мастерства научно-педагогического состава в учебно-воспитательном процессе ВВУЗ, в разработке программ, научно-методических рекомендаций.
   Ключевые слова: индивидуальный стиль, педагогическая деятельность, модель, психолого-педагогические условия, критерии, показатели и уровни сформированности индивидуального стиля педагогической деятельности, высшее военное учебное заведение.

Voitovich A. I. High military institution instructor’s pedagogical activity individual style forming. – Manuscript.

Thesis for candidate of pedagogical science degree by 13.00.04 – “Theory and methodology of professional education” speciality. – Bohdan Khmel’nyts’kyi National Academy of Border Guard Service of Ukraine, Khmel’nyts’kyi, 2007.

   The thesis is devoted to high military institution instructor’s pedagogical activity individual style forming process. The essence, contents and structural components of high military institution instructor’s pedagogical activity individual style are specified via psychological-pedagogical analysis of the problem; psychological-pedagogical conditions, model and complex program of forming a pedagogical activity individual style during the period of high military institution instructor’s professional coming-to-be are proved and experimentally verified. Present-day practice of high military institution instructor’s pedagogical activity individual style forming has been analyzed. The criteria and characteristics of high military institution instructor’s pedagogical activity individual style forming have been worked out.
   Findings can be used for improving the professional mastership of scientific-pedagogical staff of high military institution and while working out the programs and scientific-methodological recommendations.
   Keywords: individual style, pedagogical activity, model, psychological-pedagogical conditions, criteria, characteristics and pedagogical activity individual style organization levels, high military institution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net