Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 – 1956 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 – 1956 рр.)

Анотації 

Климків Ю.Б. Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 – 1956 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. - Національний університет “Львівська політехніка”, - Львів, 2008.

   На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури у дисертації здійснено комплексне дослідження Радянського фактору у розвитку збройних сил Польщі в 1943 - 1956 рр. Висвітлено цілі Кремля у створенні ПЗС на території СРСР, гострі аспекти репресивної діяльності у ВП, контроль радянського керівництва за військом, його політизацію. Проведено аналіз наданої СРСР допомоги у відновленні військово-промислового комплексу, досліджено діяльність радянських військових кадрів у ВП.
   Ключові слова: Польські збройні сили, Військо Польське, радянський, польський, офіцери, генерали, радники, військовий, озброєння.

Клымкив Ю.Б. Советский фактор в развитии вооруженных сил Польши (1943 – 1956 гг.). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 - военная история. - Национальный университет “Львовская политехника”, - Львов, 2008.

   На основе анализа архивных материалов, опубликованных источников, отечественной и зарубежной научной литературы в диссертации осуществлено комплексное исследование советского фактора в развитии вооруженных сил Польши в 1943 - 1956 гг.
   Исследованы цели Кремля в создании Польских вооруженных сил на территории СССР, острые аспекты репрессивной деятельности в Войске Польском, контроль советского руководства за ним, его политизация.
   Проведен анализ предоставленной СССР помощи в восстановлении военно-промышленного комплекса, исследована деятельность советских военных кадров в Войске Польском.
   Ключевые слова: польские вооруженные силы, Войско Польское, советский, польский, офицеры, генералы, советники, военный, вооружение.

Klymkiv Y.B. The Soviet factor in the development of the Polish Armed Forces (1943 – 1956). – Typescript.

The thesis for a Candidate's of History degree in specialty 20.02.22 – military history. Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2008.

   The thesis deals with the complex research of the Soviet factor in the development of the Polish armed forces in 1943-1956. The analysis was conducted on the basis of the archival documents, published sources, domestic and foreign scientific literature.
   Considered are the aims of the Kremlin in the formation of Polish armed forces on the territory of the USSR, the acute aspects of the repressive activities in the Polish Army, the control of the Soviet leadership over it, the politicization of the Polish armed forces. The assistance rendered by the USSR for the reconstruction of the military-industrial establishment is analysed. The activities of the Soviet military personnel in the Polish Army are researched.
   Basic concepts are the Polish armed forces, the Polish army, Soviet, Polish, officers, generals, advisers, military men, armament.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Радянський фактор у розвитку збройних сил Польщі (1943 – 1956 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net