Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічна технологія. Харчове виробництво arrow Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження

Анотації 

Тимофєєв Р.Г. Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 - технологія продуктів бродіння. Інститут Винограду и Вина "Магарач" УААН, Ялта, 1999.

   Встановлено, що сировинна база України шляхом вироблення спирту з вторинних ресурсів виноробства може забезпечити до 20 ( потреби в етиловому спирті, що потрібен для отримання міцних вин.
   Науково обгрунтовано раціональну технологію підготовки виноградних спиртів і основні вимоги до спирту виноградного для застосування у виробництві міцних вин. Запропонований фізико-хімічний механізм очищення спирту виноградним сім'ям.
   Встановлено закономірності трансформації леткого комплексу міцних вин в процесі термообробки і короткочасної витримки у разі застосування виноградних неректифікованих спиртів, що дозволило обгрунтувати режими і параметри технології міцних ординарних вин на їх основі.
   Розроблено математичний апарат і пакет прикладних програм моделювання, проектування і оптимізації складу купажних напоїв.
   Розроблено, затверджено і випробовано у виробництві нормативні і технологічні документи, що регламентують виробництво обробленого виноградного спирту і двох марок міцних вин на їх основі.
   Ключові слова: міцні вина, виноградний спирт, вторинні ресурси виноробства, обробка спирту, купаж, математична модель напою.

Тимофеев Р.Г. Разработка технологии крепких вин с использованием этилового спирта виноградного происхождения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.07 - Технология продуктов брожения. - Институт винограда и вина "Магарач" УААН, Ялта, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам разработки рациональной технологии использования спирта виноградного происхождения, в том числе из вторичных ресурсов виноделия в производстве крепких вин с возможностью ее реализации на заводах первичного виноделия.
   Установлено, что потенциального количества спирта из вторичных ресурсов виноградо-винодельческой отрасли Украины достаточно для удовлетворения на 20 ( потребности в спирте производства крепленых вин.
   Обоснована возможность применения в технологии крепких вин неректификованных виноградных спиртов после их обработки. Разработаны режимы и параметры технологии обработки спирта виноградными семенами и древесиной дуба с целью снижения концентрации нежелательных примесей. Обоснованы требования к виноградным спиртам для применения в производстве крепких вин.
   Предложен физико-химический механизм очистки спирта, объясняющий динамику изменения концентраций летучих примесей в процессе его обработки виноградными семенами.
   Установлены закономерности трансформации летучего комплекса крепленых вин в процессе термообработки и кратковременной выдержки в случае применения виноградных неректификованных спиртов, что позволило обосновать режимы и параметры технологии крепких ординарных вин на их основе.
   Разработаны математические модели напитков и пакет прикладных программ, позволяющие решать задачи рационального использования купажных материалов и оптимизации состава купажа в технологии крепких вин и других напитков.
   Разработаны, утверждены и прошли производственную апробацию рациональные технологии и нормативно-технологические документы, регламентирующие производство обработанного виноградного спирта и двух марок крепких вин на их основе.
   Ключевые слова: крепкие вина, виноградный спирт, вторичные ресурсы виноделия, обработка спирта, купаж, математическая модель напитка.

Timofeyev R.G. Development of a process for the production of fortified wines by using grape ethanol. - Manuscript.

Thesis to obtain a Degree of Candidate of Technical Sciences in Speciality 05.18.07 - Technology of Fermented Products. -Institute for Vine and Wine "Magarach", Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta, 1999.

   It has been established that the Ukraine`s potential as to the production of ethanol from enological wastes is capable to provide the needs of ethanol for the production of fortified wines at the level of 20.
   A process for the preliminary treatment of grape ethanol has been theoretically supported. A physico-chemical process for ethanol purification by means of grape seeds has been suggested.
   Regularities have been established pertaining to the transformation of the volatile complex of wines fortified with nonrectified grape ethanol during thermal treatment and a short aging period. This has led to a theoretical support and explanation of modes and parameters of processes for the production of fortified wines.
   A mathematical formalism and a package of applied programs for modelling, designing and optimization of the composition of blended beverages have been developed.
   Efficient processes and norms referring to the production of grape ethanol and two brands of fortified wines by using these processes have been developed, approved by the industry`s authorities and tested on an industrial scale.
   Key words: fortified wines, grape ethanol, enological wastes, preliminary treatment of ethanol, blending, mathematical model of a beverage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net