Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Проблема гендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблема гендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)

 Анотації

Власова О.П. Проблема гендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2008.

   Дисертація являє собою історико-філософське дослідження становлення та розвитку ідеї гендерної рівності у західноєвропейській філософії. У роботі проаналізовано виділення теоретичних підстав визначення специфіки гендерної рівноправності; досліджено особливості розвитку концепції гендерної рівності; визначено соціальні механізми формування гендерної асиметрії в культурі; показано, що традиційна нерівність гендерних статусів не має онтологічного підґрунтя.
   Аналіз, проведений у дисертації, довів: система соціальної організації сучасного суспільства, як і раніше, залишається ієрархізованою відповідно до патріархатних ідеалів і принципів. Дисертаційна робота спонукає зробити висновки про те, що гендерна система будь-якого сучасного суспільства відображає асиметричні культурні оцінки й очікування залежно від статевої належності конкретного суб’єкта соціальної взаємодії.
   Ключові слова: гендерна рівність, феміністський філософський дискурс, стать, гендерна асиметрія, фемінінне, маскулінне, есенціалізм, постмодернізм, соціокультурний конструкт, патріархатність.

Власова О.П. Проблема гендерного равенства в западноевропейской философии (историко-философский анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2008.

   Диссертация представляет собой историко-философское исследование формирования теоретической основы гендерого равенства в классическом и постклассическом философском дискурсе.
   В работе анализируется концептуальные подходы к проблеме гендерного равенства на различных этапах культурного развития западноевропейского общества от античности до постмодерна.
   В теоретическом осмыслении проблемы гендерного равенства автор руководствуется, главным образом, комплексным подходом. Использование методологии социокультурного подхода позволило автору показать значение отхода от эссенциализма к патриархатности, необходимость утверждения гендерного равенства и справедливости как объективной основы демократии. Анализ особенностей современного этапа развития идей гендерного равенства показал, что гендерная система современного общества продолжает отражать асимметричные культурные оценки и ожидания в зависимости от половой принадлежности конкретного субъекта социального взаимодействия, поскольку система общественной организации остаётся, в основном, иерархиризированной соответственно патриархатным идеалам и принципам. В насущной проблеме создания мировоззренческих, социальных, экономических, идеологических и политических оснований гендерного равенства наибольшую трудность представляет переход от деконструктивистской практики к конструктивистскому методу как основе построения новой теории. Анализ неразрывной связи понятий “пол-гендер-власть” позволил проследить, как пол становится идеологическим продуктом и основой социальных технологий, и прийти к выводу, что гендерный подход к пониманию проблемы равенства расширяет само понятие равенства путём учёта факторов, которые препятствовали и препятствуют осуществлению женской модели самореализации.
   Ключевые слова: гендерное равенство, феминистический философский дискурс, пол, гендерная асимметрия, фемининное, маскулинное, эссенциализм, постмодернизм, социокультурный конструкт, патриархатность.

O.P. Vlasova. The problem of gender equality in the Western European philosophy (historical and philosophical analysis). - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences in Speciality 09.00.05. – The History of Philosophy. – Dniepropetrovsk National University. Dniepropetrovsk, 2008.

   The dissertation thesis represents a study of the historical and philosophic formation of the theoretical basis for the gender equality idea in the classical and postclassical philosophic discourse. The concepts and ideas of different philosophers from antiquity to postmodernism are under analysis in the thesis. The author uses a complex approach to the investigation which allows to take in account the specific features of each historic period in the research of the problem. Of great importance is also a socio-cultural approach to the analysis of patriarchy and its influence on the culture and society in Western Europe. The precise relationship between feminist theory and poststructuralism is addressed in the thesis too.
   The convergence among critical theory, feminist theory, Marxism, poststructuralism, etc. is discussed in terms of the analysis of the idea of gender equality. The author proves that gender studies can stand on its own as a sufficient theory revealing the gender asymmetry in the modern society. As an extremely complicated phenomenon gender equality takes a lot of forms and has many implications. The analysis of the closely connected concepts in the chain “sex-gender-power” allows to follow the conversion of sex into gender, the latter being an ideological product and a basis for social strategies.
   Key words: gender equality, feminist philosophic discourse, sex, gender asymmetry, feminine, masculine, essentialism, postmodernism, socio-cultural approach, patriarchy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблема гендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net