Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Проблема міфологічного символізму в контексті культури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблема міфологічного символізму в контексті культури

 Анотації

Гончарова І.М. Проблема міфологічного символізму в контексті культури — рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 філософська антропологія та філософія культури — Національний університет ім.Т.Г.Шевченка, Київ, 1998.

   Дисертація є філософським дослідженням проблеми міфологічного символізму в культуротворчому процесі. Виділено два основних типи міфологічного символізму: дорефлексивний і рефлексивний. Проаналізовані смислоутворююча і структуруюча функції міфологічного символізму з урахуванням специфіки різних його типів. Стверджується, що такий з точки зору позитивізму недолік міфологічного символізму як багатомірність і суперечність, здатний обернутися перевагою в процесі смислоутворення. Переживаючи неодноразову інтерпретацію в соціокультурному контексті, міфологічний символізм виходить за межі даного соціокультурного порядку в акті трансцендування. Без цього є неможливою культуротворчість.
   Ключові слова: міфологічний символізм, вкладений смисл, смислова структура, трансцендетальні символи, деміфологізація культури.

Гончарова И.М. Проблема мифологического символизма в контексте культуры — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 — философская антропология и философия культуры — Национальный университет им.Т.Г.Шевченко, Киев, 1998.

   Диссертация является философским исследованием проблемы мифологического символизма в культуротворческом процессе. Выделены два основных типа мифологического символизма: дорефлексивный и рефлексивный. Проанализированы смыслообразовательная и структурирующая функции мифологического символизма с учетом специфики различных его типов. Утверждается, что такой с точки зрения позитивизма недостаток мифологического символизма как многомерность и противоречивость может обернуться преимуществом в процессе смыслообразования. Переживая неоднократную интерпретацию в социокультурном контексте, мифологический символизм выходит за рамки существующего социокультурного порядка в акте трансцендирования. Без этого невозможно культуротворчество.
   Ключевые слова: мифологический символизм, понимаемый смысл, семантическое поле, смысловая структура, трансцендентальные символы, демифологизация культуры.

Honcharova I.M. The problem of Mythological Symbolism in the context of culture. — Manuscript.

Thesis for Master of Philosophy Degree on speciality 09.00.04 — philosophical antropology and philosophy of culture. T.G.Shevchenko National University, Kyiv, 1998.

   The thesis represents philosophical investigation of the problem of mythological symbolism in culture forming process. Two main types of mythological symbolism — pre-reflexive and reflexive, have been singled out. Sence-forming and structure forming functions of mythological symbolism have been analysed with taking into account of specific features of its various types.
   The author afferms that such shortcomings of mythological symbolism (from the poin of view of positivism) as multiformity and discrepancy may become an advantage in the process of sence-forming. Having endured multiple interpretations in sociocultural aspect mythological symbolism exceeds in the act of transcedentation the bounds of existing sociocultural system. Without it culture forming is not possible.
   Key words: mythological symbolism, interpreted sence, semantic field, semantic structure, transcendental symbols, demythologizing of culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблема міфологічного символізму в контексті культури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net