Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики

 Анотації

Пронякін В.І. Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 - історія філософії. Дніпропетровський державний університет, 1998. Захищається рукопис дисертації.

   Досліджені культурно-антропологічні витоки і духовно-онтологічний зміст раціональної метафізики як специфічно європейського типу філософського мислення. Аргументується, що історичний шлях європейської метафізики здійснюється у русі від онтології природи через філософію об'єктивного духу до трансцендентальної антропології. Дисертант стверджує, що духовно-онтологічне явище раціональної метафізики є свідоцтвом культурно-антропологічної єдності європейського людства.
   Ключові слова: метафізичне мислення, раціональність, рефлексія, апріорне знання, трансцендентальна антропологія, європейське людство.

Пронякин В.И. Культурно-онтологические аспекты истории западноевропейской метафизики.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.05 - история философии. Днепропетровский государственный университет, 1998. Защищается рукопись диссертации.

   Исследованы культурно-антропологические истоки и духовно-онтологическое содержание рациональной метафизики как специфически европейского типа философского мышления. Аргументируется, что исторический путь европейской метафизики осуществляется в продвижении от онтологии природы через философию объективного духа к трансцендентальной антропологии. Диссертант утверждает, что духовно-онтологическое явление рациональной метафизики есть свидетельство культурно-антропологического единства европейского человечества.
   Ключевые слова: метафизическое явление, рациональность, рефлексия, априорное знание, трансцендентальная антропология, европейское человечество.

Pronyakin V.I. Culture-ontological aspects of Western Europe metaphysics.

The thesis for the scientific degree of Doctor of Philosophy according to speciality 09.00.05 - history of philosophy. Dniepropetrovsk State University, Dniepropetrovsk, 1997. The manuscript of the thesis has been presented for the defence.

   The culture-anthropological origins and sense of spiritual ontology in rational metaphysics as specific european type of philosophical thinking are investigated. The author argues that historical way of european metaphysics is a movement from natural ontology across philosophy of objective spirit to transcendental authropology. According to author, the rational metaphysics as a spiritual ontology phenomenon is manifestation of culture-anthropological unity of European humanity.
   Key words: metaphysical thinking, rationality, reflection, apriori knowledge, transcendental anthropology, European humanity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Культурно-онтологічні аспекти історії західноєвропейської метафізики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net