Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Міцність і ширина розкриття тріщин сталефібробетонних елементів, що працюють на згин, армованих фіброю малих розмірів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міцність і ширина розкриття тріщин сталефібробетонних елементів, що працюють на згин, армованих фіброю малих розмірів

Анотації 

Секутен'яна Майкл Мунгала. Міцність і ширина розкриття тріщин сталефібробетонних елементів, що працюють на згин, армованих фіброю малих розмірів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі і споруди. - Донбаська державна академія будівництва й архітектури, Макіївка, 1999.

   Виконанні экспериментально - теоретичні дослідження дозволили встановити напружено - деформований стан, виникаючий в сталефібробетоннім элементі, що працює на згин, армованим фіброю малих розмірів, на різних этапах навантаження і розробити методику розрахункового визначення зусилля тріщиноутворення, ширини разкриття тріщини і міцностіі такого элемента. Встановлено вплив різних типів фібрового армування і їхньої суміші на опір сталефібробетона разтягу при вигині і запропоновані відповідні функції впливу фібрового армування. Встановлені умови, дотримання яких забезпечує ефективність армування сталефібробетона фіброю малих розмірів. Разроблені рекомендації по визначенню розрахункового опіру сталефібробетона разтягу при вигині. Встановлена висока эфективність контроля якості сталефібробетона на всіх этапах його роботи під навантаженням шляхом іспиту балок розміром 10х10х40 см з послідуючим визначенням величин індексів якості. Развита модель деформування сталефібробетонного элемента, що працює на згин з тріщиною (модель Штанга-Ааре) для сталефібробетона, армованого фіброю малих розмірів. Зокрема, установлена залежність між напруженнями і шириной разкриття тріщин, а також установлена величина зони інтенсивного деформування lcb. Розроблені пропозиції по розрахунку сталефібробетонних элементів по утворенню тріщин з обліком пластичних деформацій в разтягнутій зоні, включно випадок армування стержньовою арматурою. Ширину разкриття тріщин пропонується визначати по програмі “СТАФІБ”, разробленій на основі моделі деформування сталефібробетонного элемента з тріщиною, развитою в нинішній работі. Розроблені рекомендації по розрахунку міцності сталефібробетонних элементів, армованих фіброю малих розмірів, з урахуванням пластичних деформацій в разтягнутій і стиснутій зонах, включаючи випадок армування стержньовою арматурою. Здійснено упровадження розроблених в роботі розрахункових рекомендацій и методик розрахунку.
   Ключові слова: сталефібробетонні елементи, що працюють на згин, напружено-деформований стан, моделювання, сталева фібра малих розмірів, опір сталефібробетона розтягу, утворення і розкриття тріщин, міцність.

Секутеньяна Майкл Мунгала. Прочность и ширина раскрытия трещин сталефибробетонных изгибаемых элементов, армированных фиброй малых размеров. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - Строительные конструкции здания и сооружения. - Донбасская государственная академия строительства и архитектуры, Макеевка, 1999.

   Диссертация посвящена исследованию напряженно - деформированного состояния сталефибробетонных изгибаемых элементов на разных этапах нагружения и разработке методики расчетного определения усилия трещинообразования, ширины раскрытия трещин и прочности таких элементов. Установлено влияние различных типов фибры и их смеси на сопротивление сталефибробетона растяжению при изгибе и предложены соответствующие функции влияния фибрового армирования. Установлены условия, соблюдение которых обеспечивает эффективность армирования сталефибробетона фиброй малых размеров. Развита модель деформирования сталефибробетонного элемента с трещиной, армирования фиброй малых размеров.
   Ключевые слова: сталефибробетонные изгибаемые элементы, напряжённо-деформированное состояние, моделирование, стальная фибра малых размеров, сопротивление сталефибробетона растяжению, образование и раскрытие трещин, прочность.

Sekutenyana Michael Mungala Strength and crack-mouth opening of steelfibrereinforcedconcrete (SFRC) members in bending , reinforced by small-sized fibres.-Manuscript.

Thesis for the attainment of a Ph.D. (doctors) degree in the field of technical sciences-Specialty No 05.23.01 Building designs (constructions) ,buildings and structures.-Donbass State Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, 1999.

   The thesis is devoted to the research of the stress-strain state of SFRC members in bending during the different stages of loading and the working out of methods of calculating the forces of crack-formation,crack-mouth opening and the strength of such members in bending. The thesis determines the effect of different types of fibre and their mix (composition) on the tensile strength of SFRC members in bending and proposes the corresponding functions of influence arising as a result of small-sized steelfibre reinforcement. Furthermore, it determines the conditions which should be maintained in order to achieve the best effect of small-sized steelfibre reinforcement of SFRC members in bending. The thesis develops a model characterising the deformation of cracked SFRC members in bending , reinforced by small-sized steel fibres.
   Keyword: SFRC members in bending, stress-strain state ,modeling, small-sized steel fibres , tensile strength of SFRC, formation and opening of cracks, strength.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міцність і ширина розкриття тріщин сталефібробетонних елементів, що працюють на згин, армованих фіброю малих розмірів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net