Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)

Анотації 

Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права).

Дисертація (на правах рукопису) на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - соціальна філософія та філософія історії. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000.

   У дисертації досліджується генеза концептуальних уявлень про правову і соціальну державу у німецькій філософії права класичного та посткласичного періодів (18 -20 ст.). Встановлено, що домінуючою тенденцією цієї еволюції є всебічна етизація нормативних моделей правової і соціальної держави, розгляд останніх під кутом вирішення проблеми автономної і гетерономної самореалізації.
   Ключові слова: правова держава, соціальна держава, юридичний позитивізм, етична парадигма, автономна самореалізація, гетерономна самореалізація.

Романенко Ю.В. Социально-философский анализ контраверсий социального правового государства (на материалах немецкой философии права).

Диссертация (на правах рукописи) на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03. – социальная философия и философия истории. Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2000.

   В диссертации исследуется эволюция контраверсий правового и социального государства в немецкой философии права классического и постклассического периодов.
   На основании социально-философского анализа текстов по проблематике социального правового государства производится размеживание двух стратегий исследования проблемы: этико-аксиологической стратегии, “линии Канта”, связанной с эммансипативным идеалом государственно-правового строя и суверенитетом прав человека над законами государства и сциентистско-позитивистской стратегии, “линии Гоббса”, ориентированной на усовершенствование нормативного контроля и релятивную государственно-правовую организацию.
   В результате этого делается вывод о неминуемости напряженного диалога англо-саксонской и континентальной правовых культур; наиболее ярким представителем последней является Германия. Из этого следует специфически немецкое понимание социального правового государства как реконструктивной и планирующей силы, преодолевающей партикуляризм отдельных социальных групп.
   Установлено, что доминирующей тенденцией этой эволюции является всесторонняя этизация нормативных моделей правового и социального государства, рассмотрение последних в системе разрешения проблемы автономной и гетерономной самореализации личности в современных условиях.
   В силу этого правовое и социальное государство рассматривается на фоне парадигмальных контраверсий, имевших место в данный период.
   Ключевые слова: правовое государство, социальное государство, юридический позитивизм, этическая парадигма, автономная и гетерономная самореализация.

Romanenko Y.V. The social-philosophical analyze of contraversions social right state (on the matter of german right-philosophie)

The dissertation (manuscript) is for Degree of Candidate of Philosophical Science, specialty 09.00.03 – social philosophy and philosophy of history. T.G. Shevtshenko National Kyiv University. Kyiv, 2000.

   The dissertation is a social-philosophical research of social and right state as a subject of contraversion. Kinds of philosophical paradigms are analyzed: liberalism’s, marxism’s, positivism’s, a.o.
   The dissertation specifies that basic problem of right and social state philosophy is the universal development of personality. Basic directions of classical and modern concepts of social and right state are described, possibilities and perspectives of this subject are revealed.
   Key words: right state, social state, low positivism’s, ethical paradigm, autonomy and heteronym selfdevelopment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net