Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України

Анотації 

Вінгловська Олена Іванівна. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11. - міжнародне право. - Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2000 р.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів міжнародно-правового аналізу юридичного змісту міжнародних стандартів прав дитини і ступеня виконання Україною зобов`язань згідно з конвенцією про права дитини. Особлива увага в дисертації приділяється розробці наукових рекомендацій щодо приведення у відповідність цим стандартам українського законодавства, удосконаленню національного механізму їх реалізації і підвищенню відповідальності державних органів і посадових осіб за порушення прав дитини, визнаних в усьому світі. Для найкращого забезпечення інтересів дітей пропонується прийняття Закону України про права дитини і формулюються наукові рекомендації щодо цілей, принципів і окремих норм цього Закону.
   Ключові слова: міжнародний стандарт прав людини, міжнародний стандарт прав дитини: міжнародні засоби імплементації прав дитини, національні засоби імплементації прав дитини, Конвенція про права дитини, проект Закону України про права дитини.

Вингловская Елена Ивановна. Имплементация международных стандартов прав ребенка в национальном законодательстве Украины. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. - международное право. Институт международных отношений Киевского национального университету имени Тараса Шевченко, Киев, 2000 г.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов юридического содержания международних стандартов прав ребенка и степени выполнения Украиной обязательств в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Особенное внимание в диссертации уделяется разработке научных рекомендаций относительно приведения в соответствие с этими стандартами украинского законодательства, усовершенствованию национального механизма их реализации и повышения ответственности государственных органов и должностных лиц за нарушения прав ребенка, признанных во все мире. Для наилучшего обеспечения интересов детей предлагается принятие Закона Украины о правах детей и формируются научные рекомендации относительно целей, принципов и отдельных норм проекта этого Закона.
   Ключевые слова: международный стандарт прав человека, международныé стандарт прав ребенка, международные средства имплементации прав человека, международные средства имплементации прав ребенка, национальные средства имплементации, проект Закона Украины о правах ребенка, конвенция о правах ребенка.

Vinglovsky Helen. Implementation of International Standards of Children Rights in National Legislature of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11. - International Law. - Institute of International Relations of Kiev Taras Shevchenko National University, Kiev, 2000.

   The Thesis considers theoretical and practical aspects of legal contents of International Standards of Children Rights and degree of fulfilling Ukraines' obligations according to Convention on children rights.
   Particular attention is paid to the scientific recommendation developments on bringing the Ukrainian legislature in accordance with these standards, improvement of national mechanism of its implementation and extend of the state bodies and officials responsibility for children rights infringements. The adoption of the Law on children rights is proposed for providing the best interests of a child.
   There are Scientific recommendations formulated for the goals, principles and particular rules of this Law.
   Key words: International standards of human rights, international standard of children rights, ways of international implementation of children rights, measures of national implementation of children rights, Convention on children rights, Ukrainian Law on the children rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net