Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності

Анотації 

Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-Господарське право; арбітражний процес. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2001.

   Дисертація присвячена дослідженню захисту від недобросовісної конкуренції як об’єкта промислової власності і як діяльності держави, інших уповноважених осіб по припиненню недобросовісної конкуренції в господарській діяльності. Робота містить комплексний аналіз норм законодавства, правового явища “недобросовісна конкуренція”, співвідношення захисту від недобросовісної конкуренції з іншими об’єктами промислової власності, існуючих правових засобів захисту прав і інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. В дисертації зроблено висновок, що захист використання інтелектуальних продуктів в господарській діяльності від недобросовісної конкуренції має кумулятивний характер, тобто охороняється кількома законами. Встановлено, що одночасно можуть існувати два види в принципі конфліктуючих суб’єктивних прав: право виключного використання об’єктів промислової власності в господарській діяльності на підставі реєстрації і право їх переважного використання на підставі пріоритету та захисту від недобросовісної конкуренції. В дисертації запропоновані зміни до Законів України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про захист економічної конкуренції”.
   Ключові слова: конкуренція, недобросовісна конкуренція, захист, суб’єктивне право, об’єкт промислової власності, господарське правопорушення.

Alexander V.Bezuch. Protection Against Unfair Competition in the Industrial Property.- Manuscript.

Dissertation on completion of the Candidate of law degree in the field 12.00.04 – Business Law, Arbitrage. – Institute of Economics and Law Research of the Ukrainian National Academy of Sciences, Donetsk, 2001.

   Dissertation contains complex scientific analysis of protection against unfair competition as one of industrial property objects and to the state and other authorities activity on repression of unfair competition. The research also contains complex analysis of the special law rules, the “unfair competition” as a law term, the correlation of protection against unfair competition to other industrial property institutions, substituting law means for the protection of business participant’s rights and interests against unfair competition. There is the conclusion in the dissertation about the cumulative nature of the intellectual products utilizing protection; different law acts may be used in this field. It is claimed that two types of conflicting person’s rights co-exist in the same time: the exclusive right to use registered industrial property products and the preferancial rights, based on priority of using, in accordance with unfair competition law. Some amendings to the Ukrainian acts: “ About protection against unfair competition”, “About protection of economical competition ” are proposed.
   Key words: competition, unfair competition, protection, person’s right, industrial property product, infringements in business and management.

Безух А.В. Защита от недобросовестной конкуренции в сфере промышленной собственности.-Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; арбитражный процесс.- Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию защиты от недобросовестной конкуренции как объекта промышленной собственности и как деятельности государства, других уполномоченных лиц по прекращению недобросовестной конкуренции в хозяйственной деятельности. Работа содержит комплексный анализ норм законодательства, правового явления “недобросовестная конкуренция”, соотношения защиты от недобросовестной конкуренции с другими объектами промышленной собственности, существующих правовых средств защиты прав и интересов субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции. В диссертации сделан вывод, что защита использования интеллектуальных продуктов в хозяйственной деятельности от недобросовестной конкуренции имеет кумулятивный характер, то есть охраняется несколькими законами. Установлено, что одновременно могут существовать два вида в принципе конфликтующих субъективных прав: право исключительного использования объектов промышленной собственности в хозяйственной деятельности на основании регистрации и право их преимущественного использования на основании приоритета и защиты от недобросовестной конкуренции.
   В работе исследуются основания для возникновения правоотношений, в рамках которых реализуется защита от недобросовестной конкуренции и устанавливается ответственность за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Следствием недобросовестной конкуренции является нарушение гарантий государства по защите конкуренции в предпринимательской деятельности, субъективных прав субъектов хозяйствования и интересов потребителей, которых или вводят в заблуждение, или лишают права выбора товара определенного качества и стоимости, что, с одной стороны, влияет на благополучие потребителей, с другой – на процесс конкуренции и предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.
   Несоответствие деятельности предпринимателей, органов управления с возложенными на них законом юридическими обязанностями по обеспечению добросовестной конкуренции и соблюдения обычаев делового оборота в предпринимательской деятельности позволяет определить недобросовестную конкуренцию как хозяйственное правонарушение. В работе анализируется соотношение таких правовых категорий, как противоправность и неправомерность действий в конкуренции.
   В работе анализируется игнорирование фактора вины и действие принципа “причинения” для привлечения правонарушителя к ответственности. Одновременно исследуется вопрос меры ответственности. Критериями для привлечения правонарушителя к материальной ответственности является его вина и полученные преимущества в конкуренции.
   В диссертации предложены изменения к Законам Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”, “О защите экономической конкуренции”.
   Ключевые слова: конкуренция, недобросовестная конкуренция, защита, субъективное право, объект промышленной собственности, хозяйственное правонарушение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net