Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Зарубіжна історіографія українського націонал-комунізму
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зарубіжна історіографія українського націонал-комунізму

 Анотації

Потапенко Я.О. Зарубіжна історіографія українського націонал- комунізму.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. -Київ, 2000.

   Об'єктом дослідження є зарубіжна історіографія, присвячена проблемі становлення та генези національно-комуністичних течій в Україні. Здійснено історіографічний аналіз не тільки англомовних праць, які стосуються вищезазначеної тематики, але й наукових та публіцистичних робіт, виданих українською мовою на Заході.
   Мета дослідження — представити розгорнутий огляд зарубіжної історіографії українського націонал-комунізму, провести аналіз генези національного різновиду комунізму в Україні у 1917-1933 роках, виявити його головні тенденції та вплив на суспільно-політичне становище в республіці.
   Ключові слова: націонал-комунізм, національно-визвольний рух, історіографія, національне питання, націонал-ухильництво, діаспора, шовінізм, автономізм, більшовизм, боротьбисти, Комуністична партія (більшовиків) України.

РоtapenkoY .0. Fогеіgn Нistoriography оn Ukrainian National Communism. - Маnиscript.

Тhe thesis submitted for a scientific degree of a candidate of History on speciality 07.00.06 - Ukrainian Historiography, Sources Studies and Special Historical Disciplines. -Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Sources Studies, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2000.

   The thesis considers foreign historiography devoted to the problem of rising and development of national communism trends in Ukraine. Characteristically, this historiographic research has not been rendered to studying of foreign literature on the topic mentioned above, but also focused upon profound studying of Ukrainian literature dealing with the same issues published abroad.
   The main goal of this investigation is to represent in full the foreign historiography dedicated to the phenomenon of Ukrainian National Communism flourishing in Ukraine from 1917 to 1933 and to trace its basic features and impacts on political and social life in the country.
   Key words: National Communism, National Liberation Movement, Historiography, National Question, National Deviationism, Diaspora, Shovinism, Avtonomism, Bolshevism, Borotbysty, Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зарубіжна історіографія українського націонал- комунізму

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net