Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях

Анотації 

Логачов М.Г. Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 - юридична психологія. Університет внутрішніх справ. Харків, 2001.

   У дослідженні показано особливості професійної діяльності спеціальних підрозділів, проблему професійного добору, критерії професійної надійності і прогнозування успішної діяльності в екстремальних умовах. Показано методи психологічної підготовки особового складу і роль функціональної готовності до дій в умовах інтенсивного впливу стрес-чинників.
   Розробляється проблема професійного страху і шляхи його подолання, фізичної агресії як форми поведінки бійця спеціального підрозділу при розв'язанні кризової ситуації.
   Розглядається проблема патогенного впливу стрес-чинників на виникнення психосоматичної патології і методики досягнення антиноцицептивного ефекту методом психологічного купірування больового синдрому.
   Ключові слова: психологічна підготовка, професійний страх, фізична агресія, ноцицепція і її купірування, психосоматична патологія, професійний добір і критерії надійності особового складу.

Логачёв Н.Г. Психологическая подготовка личного состава специальных подразделений к действиям в экстремальных ситуациях. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 - юридическая психология. Университет внутренних дел. Харьков, 2001.

   В исследовании показаны особенности профессиональной деятельности специальных подразделений, проблема профессионального отбора, критерии профессиональной надежности и прогнозирования успешной деятельности в экстремальных условиях. Показаны методы психологической подготовки личного состава и роль функциональной готовности к действиям в условиях интенсивного воздействия стресс-факторов.
   Разрабатывается проблема профессионального страха и пути его преодоления, физической агрессии как формы поведения бойца специального подразделения при разрешении кризисной ситуации.
   Рассматривается проблема патогенного влияния стресс-факторов на возникновение психосоматической патологии и методики достижения антиноцицептивного эффекта методом психологического купирования болевого синдрома.
   Ключевые слова: психологическая подготовка, профессиональный страх, физическая агрессия, ноцицепция и её купирование, психосоматическая патология, профессиональный отбор и критерии надежности личного состава.

Logachov N.Y. Psychological training of personal staff of specialized divisions for actions in extreme conditions. - Manuscript.

Thesis for degree of the candidate of psychological sciences. Speciality - 19.00.06 - law psychology. University of internal affairs. Kharkov. 2001.

   The thesis is devoted to law aspects of forming specialized units and their activities in solving the crisis situation.
   There is another problem of professional selection and special training of the personal staff.
   The author of research was the commander of the specialized detachment for 4 years and his personal experiment and experimental data helped him to define professional criteria for selection and safety and prediction of successful in stress and extreme cases.
   The author of the thesis analysis stress factors in extreme cases and their influence on the effectiveness of the specialized staff professional activities.
   It should be mentioned that the phenomenon of professional fear is examined in the work for the first time. The author gives its definition, the degree of gradation and the ways of overcoming.
   The professional activities of specialized units is closely connected with the physical aggression. The author is the first one who suggests this phenomenon definition. Solving crisis problems that is fighting with terrorists, the release of hostages, the seizure of the armed criminals the specialized units are influenced by notsitseptsiya which means pain.
   To keep fighting efficiency the staff of specialized units must be able to abstractize from pain by means psychological methods. The author has elaborated the special system of saving from pain. Besides he suggests the analysis of influence of professional activities on the psychosomatic pathology rise.
   Experimental data of the investigation have revealed the importance of the functional preparation of the human body for successful activities.
   The author has worked out the special methods of psychological training for the personal staff which are applied in practice.
   Key - words: professional selection and criteria of safety, psychological training, fear, physical aggression, pain and taking it off, psychosomatic pathology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічна підготовка особового  складу  спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net