Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах

Анотації 

Мошкова Л.І. Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному вивченню тероризму як соціально-політичного явища.
   В дисертації аналізуються основні теоретичні розробки з проблем тероризму та виокремлюються основні риси цього явища як глобальної проблеми сучасності. Розкриваються причини і передумови виникнення тероризму в сучасних умовах та розглядається соціальна база тероризму. Автор на основі аналізу ідеології і практики сучасного тероризму показав єдність і різноманітність форм і течій сучасного тероризму. Пропонується авторська типологія тероризму.
   В роботі акцентується увага на досягнення міжнародної спільноти у боротьбі з тероризмом.
   Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом та активізації участі України у цій сфері.
   Ключові слова: тероризм, терор, терористичний акт, терористична організація, політичний процес, політичний конфлікт.

Moshkova L. I. Phenomenon of origin and displays of terrorism in modern conditions. - Manuscript.

Thesis for the degree in political sciences on specialty 23.00.04 Political problem of the international systems and global development. Odesa National Law Academy, Odesa, 2001

   The thesis is dedicated to the complex studying of terrorism as social-political phenomenon.
   The main theoretical developments in problems of terrorism are analyzed in this dissertation and the main features of this phenomenon are distinguished as the global problems of the present. Reasons and prerequisites of origin of terrorism are revealed in modern conditions and the social base of terrorism is considered. On the base of analysis of ideology and practice of modern terrorism the author has shown the unity and variety of forms and trends of modern terrorism. The author's classification of terrorism is suggested.
   The achievements of international community in the struggle against terrorism are stressed accentuated in this work.
   The practical recommendations about the increasing of efficiency of international cooperation in struggle against terrorism and activisation of Ukraine`s participation in this so here are suggested.
   Key words: terrorism, terror, terrorist act, terrorist organization, political process, political conflict.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net