Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі

Анотації

Тищенко А.Ю. Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика. - Дніпропетровський державний університет, Дніпропетровськ, 1999.

   У дисертації вивчається методами квантової теорії поля ефективна електромагнітна взаємодія у двох та трьох вимірах простору в густому ферміонному середовищі. У двовимірній квантовій електродинаміці в середовищі обчислено поляризаційний оператор та трьохфотонну вершинну функцію для статичного випадку та вивчено їх властивості. Побудовано ефективний лагранжіан статичного електромагнітного поля довільної конфігурації в густому середовищі. Записано модифіковані рівняння Максвелла для густого середовища з урахуванням нелінійності електромагнітної взаємодії і розглянуто їх розв’язки для кількох конкретних випадків статичної взаємодії в густому середовищі. В 3+1-вимірній КЕД обчислено трьохфотонний поляризаційний тензор при довільному зв’язку частот та імпульсів. Розглянуто і детально описано розщеплення фотона в густому середовищі.
   Ключові слова: квантова електродинаміка, хімічний потенціал, ефективний лагранжіан, густе середовище, трьохфотонна взаємодія, фотон, плазмон.

Tishchenko A.Yu. Multiphoton effective interactions in a dense fermionic medium. - Manuscript

Thesis for a physics and mathematics candidate degree in speciality 01.04.02 - Theoretical physics. - Dnіpropetrovsk State University, Dnipropetrovsk, 1999.

   In the thesis the effective electromagnetic interaction in dense fermionic environment in two and three spatial dimensions is investigated by means of quantum field theory. In the two-dimensional quantum electrodynamics in medium the polarization operator and the three-photon vertex are calculated and their properties are studied for static case. The effective Lagrangian of the static electromagnetic field of arbitrary configuration in dense medium is constructed. The corresponding nonlinear Maxwell equations in medium are derived and solved for certain cases of static interaction. In three spatial dimensions the three-photon vertex is calculated for arbitrary relations between frequencies and momenta. Detailed description of photon splitting in dense medium has been done.
   Key words: quantum electrodynamics, chemical potential, effective Lagrangian, dense medium, three-xhoton ijteractikn, photkn, plasion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net