Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація

Анотації 

Олуйко В.М. Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04. - регіональне управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено вивченню проблем сутності державної кадрової політики в регіоні України, її змісту в умовах проведення адміністративної реформи. Сформульовано поняття державної регіональної кадрової політики та обґрунтовано її мету, роль і завдання в умовах перехідного періоду розвитку суспільства. Визначено її теоретичні основи функціонування, зокрема, принципи, суб’єкти і об’єкти, проаналізовано нормативно-правове регулювання, кількісний та якісний склад державних службовців і прирівняних до них осіб в регіонах України. На підставі комплексного аналізу запропоновано механізми організаційного, економічного, науково-інформаційного забезпечення, зміцнення моральних основ і контрольованості державної кадрової політики в регіоні, обґрунтовано шляхи підвищення професійного рівня управлінських кадрів регіону.
   Ключові слова: кадрова політика, кадрова робота, державна служба, державні службовці, кадровий потенціал, державне управління, адміністративна реформа, принципи, механізми, суб’єкти і об’єкти, контроль, професіоналізація, моральні засади.

Олуйко В.Н. Государственная кадровая политика в регионе Украины: формирование и реализация - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04. - региональное управление. - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2001.

   Диссертация посвящена изучению проблем сущности государственной политики в регионах Украины, ее содержания в условиях проведения административной реформы. Сформулировано понятие государственной региональной кадровой политики и обосновано ее цель, роль и задачи в условиях переходного периода развития общества. Предложены конкретные меры в отношении законодательного нормирования наболевших проблем, научно-теоретического усовершенствования вопросов работы с кадрами. На основе комплексного анализа конкретизированы механизмы организационного, экономического, научно-информационного обеспечения, укрепления моральных основ государственной кадровой политики в регионе. Определены пути повышения профессионального уровня управленческих кадров региона, осуществления контроля по реализации государственной кадровой политики в регионе.
   Ключевые слова: кадровая политика, кадровая работа, государственная служба, государственные служащие, кадровый потенциал, государственное управление, административная реформа, механизмы, субъекты и объекты, профессионализация, моральные основы.

Oluyko V.M. State personnel policy in the region of Ukraine: formation and realization. – Manuscript.

The dissertation for attaining the scientific degree of candidate of state management on speciality - 25.00.04. - regional management. - Ukrainian Academy of state management under the auspice of the President of Ukraine. - Kiev, 2001.

   The dissertation is dedicated to study the problems of the essence of state personnel policy in the regions of Ukraine under conditions of implementation of administrative reform in Ukraine. The notion of state regional policy has been formulated and its objective, role and significance under the period of transition have been grounded.
   Its theoretical basis of functioning in particular and priorities have been defined; normative legal regulations have been analyzed. The quantitative and qualitative state of management personnel of local executive bodies and territorial structure of ministries and other central governing bodies, self-governing bodies of regions of Ukraine, cities of Kiev, Sevastopol, the Crimean Autonomous Republic have been analyzed as well. Definite measures concerning legislative regulation of urgent problems and scientific-theoretical improvement of the issue of personnel activity have been proposed.
   Complex analysis of mechanism of formation and realization of state personnel policy in the region has been carried out. Mechanism of organizational, economic, scientific-informative provision, consolidation of moral bases of state personnel policy in the region have been researched and suggested. The ways of improvement of professional management personnel level in the region have been proposed alongside with the execution of control over realization of state regional personnel policy.
   The propositions and recommendations as to improvement of state personnel policy formation processes in the regions and creation of conditions for its successful realization under administrative reform have been formulated.
   Key-words: personnel policy, personnel activity, state service, state officials, personnel potential, state management, administrative reform, principles, mechanism, priorities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net