Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Фізика. Астрономія arrow Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль

Анотації 

Ульянов О.М. Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ, 1999.

   Розглянуто вплив обертання пульсара (аберації, ретардації, скручування силових ліній магнітного поля та релятивістського запізнення) на його радіовипромінювання. Показано, що завдяки урахуванню цього впливу можливо зондувати верхні шари магнітосфери пульсара. Отримані підтвердження наявності такого впливу на радіовипромінювання PSRB 0809+74 у декаметровому діапазоні. Локалізовано зону виходу радіовипромінювання з магнітосфери PSRB 0809+74 та отримано оцінку кута між віссю його обертання й магнітною віссю.
   Приведені дані спостережень довготно–частотної структури радіовипромінювання п’яти пульсарів (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10, PSRB 1133+16 та PSRB 1530+27) в декаметровому діапазоні. Проведена їх обробка, аналіз та інтерпретація. Вперше зареєстрована черезперіодна модуляція у радіовипромінюванні чотирьох пульсарів (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10 та PSRB 1133+16). Вперше зареєстрована тонка структура мерехтіння радіовипромінювання PSRB 0809+74. Вперше в декаметровому діапазоні проведено поляризаційні спостереження та дослідження радіовипромінювання PSRB 0809+74 та PSRB 1133+16. Отримано поляризаційні характеристики цього випромінювання. У PSRB 0809+74 зареєстрована наявність двох поляризаційних мод.
   Ключові слова: пульсар, плазма, радіовипромінювання, декаметровий діапазон, міра дисперсії, поляризація, магнітне поле, міра обертання.

Ul’yanov O.M. The radio emission of the pulsars at decameter wave range. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the candidate of physical and mathematical sciences on the speciality 01.03.02 – astrophysics and radio astronomy. – The Main Astronomical Observatory of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The thesis is devoted to observations and investigations of the radio emission of the pulsars at decameter wave range. The effects of pulsar rotation (aberrations, retardations, twists of the magnetic field lines, relativistic delay) on radio emission of pulsars are considered. We have shown the possibility of sounding the upper layers of pulsar magnetosphere by analysis of these effects. The supporting observation facts for PSR 0809+74 at decameter range have been obtained. The region of the radio emission output of PSRB 0809+74 was localized and the estimation of the angle between the rotation and magnetic axes has been obtained.
   The results of the longitude-frequency structure observations for the five pulsars (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10, PSRB 1133+16, PSRB 1530+27) at decameter wave range have been presented. The over periodic modulation in radio emission of four pulsars (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10, PSRB 1133+16) has been recorded at the first time. We have registered the fine structure of the scintillations of the radio emission for PSRB 0809+74 at the first time too. The polarization observations and investigations of the PSRB 0809+74 and PSRB 1133+16 radio emission were carried out at decameter range. The polarization characteristics of their radio emission have been obtained. The phenomenon of two polarization modes occured in decametric emission of PSRB 0809+74 has been detected.
   Key words: pulsar, plasma, radio emission, decameter range, dispersion measure, polarization, magnetic field, rotation measure.

Ульянов О.М. Радиоизлучение пульсаров в декаметровом диапазоне волн. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02 – астрофизика, радиоастрономия. – Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, г. Киев, 1999.

   Рассмотрено влияние вращения пульсара (аберрации, ретардации, скручивания силовых линий магнитного поля и их релятивистского запаздывания) на его радиоизлучение. Показано, что с помощью учета этого влияния можно зондировать верхние слои магнитосферы пульсара и проводить оценку угла между осью вращения и магнитной осью. Проведен сравнительный анализ метода, предложенного в этой диссертационной работе, с методами, которые ранее использовались для зондирования магнитосфер пульсаров и определения угла между осью вращения и магнитной осью пульсара. Получены наблюдательные подтверждения присутствия такого влияния в радиоизлучении PSRB 0809+74 в декаметровом диапазоне. Локализована зона выхода радиоизлучения из магнитосферы PSRB 0809+74 и получена оценка угла между осью его вращения и магнитной осью.
   Разработан метод получения оценки такой характеристики межзвездной среды, как мера дисперсии, в условиях низкого отношения сигнал/шум. Благодаря использованию этого метода сделана ревизия значения меры дисперсии в направлении на PSRB 1530+27.
   Приведены данные наблюдений долготно-частотной структуры радиоизлучения пяти пульсаров (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10, PSRB 1133+16 и PSRB 1530+27) в декаметровом диапазоне. Проведена их обработка, анализ и интерпретация. Показано, что интеримпульсное излучение пульсара может возникать, с разной вероятностью, на любых долготах среднего профиля. Также показано, что имеется небольшая вероятность регистрации мощных вспышек радиоизлучения пульсара в декаметровом диапазоне. Зарегистрирована флуктуационная компонента в радиоизлучении пяти пульсаров, которая сравнима по мощности с импульсной компонентой их излучения.
   Впервые зарегистрирована черезпериодная модуляция в радиоизлучении четырех пульсаров (PSRB 0809+74, PSRB 0823+26, PSRB 0943+10 и PSRB 1133+16). Выявлена модальная структура в динамических спектрах PSRB 0823+26 и PSRB 1530+27. Впервые зарегистрирована тонкая структура мерцаний PSRB 0809+74. Эти мерцания мы связываем с мерцаниями на близкой к пульсару плазме (пульсарном ветре или ударной волне, находящейся вблизи пульсара).
   Проведено восстановление постоянной составляющей радиоизлучения пульсаров PSRB 0809+74 и PSRB 1133+16. Сделаны предположения о возможных механизмах перекачки импульсной компоненты их излучения в непрерывную. Показано, что такая перекачка наиболее вероятна на низких частотах в верхней магнитосфере пульсара. Предложено два объекта для отождествления с PSRB 0809+74.
   Предложен метод, позволяющий проводить поляризационные наблюдения радиоизлучения пульсаров на больших антенных решетках, расположенных над любой поверхностью и имеющих линейно поляризованные вибраторы. Основой этого метода является использование эффекта Фарадея, который возникает при распространении радиоизлучения в межзвездной среде, имеющей продольную компоненту магнитного поля вдоль луча зрения.
   Впервые в декаметровом диапазоне проведены поляризационные наблюдения и исследования радиоизлучения PSRB 0809+74 и PSRB 1133+16. Получены поляризационные характеристики этого излучения. У PSRB 0809+74 зарегистрировано присутствие двух поляризационных мод. Получены оценки среднеквадратичного отклонения по параметру меры вращения для радиоизлучения PSRB 0809+74 и PSRB 1133+16 в декаметровом диапазоне. Нами показано, что “размазывание” радиоизлучения PSRB 0809+74 и PSRB 1133+16 по параметру меры вращения может происходить либо из-за флуктуаций параметров электрон-позитронной плазмы в верхних слоях магнитосферы обоих пульсаров, либо из-за эффекта Катона-Мутона, связанного с наличием поперечного к волновому вектору магнитного поля. Такая ситуация наиболее вероятна в верхней магнитосфере пульсара.
   Рассмотрены используемые в диссертации методы регистрации и борьбы с различного рода помехами, а также методы обработки и анализа полученной информации. Основной математический аппарат, используемый в этой диссертации, опирается на прямое и обратное преобразования Фурье, теорию вероятности, теорию матриц, различные способы интерполяции.
   Ключевые слова: пульсар, плазма, радиоизлучение, декаметровый диапазон, мера дисперсии, поляризация, магнитное поле, мера вращения.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net