Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності

Анотації

Матусевич Вікторія Володимирівна. Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08. – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Київ, 1998.

   Дисертацію присвячено висвітленню історії організації і напрямів діяльності Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ, визначенню внеску Комісії та її окремих діячів у розвиток бібліотечної науки в Україні.
   Ключові слова: історія бібліотечної справи, бібліотекознавство, бібліографознавство, український бібліографічний репертуар, предметний каталог, підготовка бібліотечних кадрів.

Матусевич Виктория Владимировна. Научно-исследовательская комиссия библиотековедения и библиографии Всенародной библиотеки Украины (1925-1933): основные направления деятельности.

Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского, Киев, 1998. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08. – книговедение, библиотековедение, библиографоведение.

   Диссертация посвящена освещению истории организации и направлений деятельности Научно-исследовательской комиссии библиотековедения и библиографии ВБУ, определению вклада Комиссии и ее отдельных деятелей в развитие библиотечной науки в Украине.
   Ключевые слова: история библиотечного дела, библиотековедение, библиографоведение, украинский библиографический репертуар, предметный каталог, подготовка библиотечных кадров.

Matusevich Victoria Vladimirovna. Scientific resеarch commitce of library science and bibliography of the Nation-wide Library of Ukraine (1925-1933): principal orientation of activities.

The Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, 1998. Dissertation for the degree of the Candidate in History in the field 07.00.08. – book history, library science, bibliographical studies.

   The dissertation is dedicated to the interpretation of history and orientation of activities of the Nation-wide Library of Ukraine and define the contribution of the Commitee and its individual scientists to development of library science in Ukraine.
   Key words: history of library affairs, library science, bibliography cience, Ukrainian bibliography reportаrе, subject catalogue, training of personпel.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net