Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус Конституційного суду України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус Конституційного суду України

Анотації 

Савенко М.Д. Правовий статус Конституційного суду України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2001 р.

   Дисертація присвячена дослідженню сутності та змісту правового статусу Конституційного Суду України, його функцій, компетенції, ролі та місця в механізмі державної влади. Проведений комплексний аналіз нормативно-правової регламентації та практики діяльності Конституційного Суду України. Запропоновано низку пропозицій по вдосконаленню правового статусу Конституційного Суду України та організації його діяльності, правового положення суддів. У дисертації сформульовано концептуальні положення і висновки щодо досліджених питань.
   Ключові слова: функції, компетенція, Конституційний Суд України, орган конституційної юрисдикції, статус судді, незалежність судді, склад суду.

Савенко Н.Д. Правовой статус Конституционного Суда Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. - Национальная академия имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2001 г.

   Диссертация посвящена исследованию сущности и содержания правового статуса Конституционного Суда Украины, его функций, компетенции, роли и места в механизме государственной власти. Проведен комплексный анализ нормативно-правовой регламентации и практики деятельности Конституционного Суда Украины, предложен ряд мер по совершенствоанию его правового стаутса и организации деятельности, правового положения судей. В диссертации сформулированы концептуальные положения и выводы по исследованым вопросам.
   Ключевые слова: функции, компетенция, Конституционный Суд Украины, орган конституционной юрисдикции, статус судьи, независимость судьи, состав суда.

Savenko M.D. Legal Status of the Constitutional Court of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Studies Degree, specialty 12.00.02 - Constitutional Law. - Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2001.

   The dissertation deals with the investigation of essence and sense of the legal status of the Constitutional Court of Ukraine, its functions, competence, role and place in the mechanism of state power. Complex critical analysis of the normative and legal regulation and of the practice of Constitutional Court of Ukraine activity is made. A number of proposals for improvement of the legal status of the Constitutional Court of Ukraine and organization of its work as well as of the legal regulation of judges are suggested. Conceptual provisions and conclusions on the analysed issues are formulated.
   Key words: functions, competence, Constitutional Court of Ukraine, body of the constitutional jurisdiction, status of a judge, independence of a judge, personnel of the court.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус Конституційного суду України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net