Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління громадянською злагодою в регіоні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління громадянською злагодою в регіоні

Анотації 

Братковський М.Л. Управління громадянською злагодою в регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2002.

   Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і методичних положень, практичних рекомендацій щодо удосконалювання державного управління громадянською злагодою в регіоні. У роботі досліджено закономірності становлення громадянської злагоди і характеристики кожної з них, виявлено передумови необхідності й можливості управління громадянською злагодою на регіональному рівні, розроблено концептуальну модель регіонального управління громадянською злагодою.
   Розроблено концепцію моделювання управління громадянською злагодою в регіоні і методичні рекомендації щодо реалізації регіональної моделі у формі конфедерації суспільно-політичних організацій як управління громадянською злагодою з боку громадян.
   Ключові слова: регіональне управління, громадянська злагода, економічна злагода, політична злагода, громадянське суспільство, соціально-адекватний менеджмент.

Братковский М.Л. Управление гражданским согласием в регионе. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.04 – Региональное управление – Донецкая государственная академия управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2002.

   Диссертационная работа посвящена разработке теоретических и методических положений, практических рекомендаций по совершенствованию государственного управления гражданским согласием в регионе. В работе исследованы закономерности становления гражданского согласия и характеристики каждого из них, выявлены предпосылки необходимости и возможности управления гражданским согласием на региональном уровне, разработана концептуальная модель регионального управления гражданским согласием.
   На основе исторического анализа и того, как отражалось формирование гражданского согласия в научной литературе, как развивались представления о нем философами, социологами, политологами, выявлены закономерности взаимосвязи гражданского согласия и гражданского общества. Анализ экономической динамики и социальных проблем становления гражданского общества в Украине позволил выявить особенности этих процессов в стране и адаптировать к ним общемировые тенденции и формы управления общественным согласием. С учетом объективных предпосылок и субъективных условий установлена функциональная связь согласия и конфликта.
   Анализ социально-экономических различий регионов позволил аргументировать необходимость территориальной дифференциации государственных функций управления общественным согласием и предложить методику оценки его уровня. На основе обобщения региональной практики поддержания и развития гражданского согласия доказано, что механизмом его управления является социально-адекватный менеджмент, а ядром – демократизация управления.
   Разработана концепция моделирования управления гражданским согласием в регионе и методические рекомендации по реализации региональной модели в форме конфедерации общественно-политических организаций как управление гражданским согласием со стороны граждан.
   Ключевые слова: региональное управление, гражданское согласие, экономическое согласие, политическое согласие, гражданское общество, социально-адекватный менеджмент.

Bratkovskiy M.l. Management of civil consent in a region. – Manuscript.

Thesis for the Degree of a Candidate of Sciences on the state management by the specialty 25.00.04 - Regional management. – Donetsk State Academy of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2002.

   The thesis is devoted to exploring the theoretic and methodical approaches, practical recommendations for improving the state management of civil consent in a region.
   In the dissertation the phenomenon of civil consent development and characteristics of each of them are explored, the premises of necessity and possibility of management of civil consent in a region level are revealed, the conceptual model of regional management of civil consent is worked out.
   The concepts of modeling of management of civil consent in a region and methodical recommendations for realization of a regional model in a form of confederation of public and political organizations as a management of civil consent by citizen's is elaborated.
   Key words: regional management, civil consent, economic consent, political consent, civil society, social-adequate management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління громадянською злагодою в регіоні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net