Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях

Анотації 

Полозенко П.М. “Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях”.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.01 - Транспортні системи. Український транспортний університет, Київ, 1999 р.

   Дисертацію присвячено питанням розробки методу комплексної оцінки режимів світлофорного регулювання на перехрестях вулично-дорожньої мережі, що враховує схеми організації дорожнього руху: параметри дорожнього руху і показники безпеки руху, для удосконалення технології управління світлофорною сигналізацією. У результаті досліджень розроблено комплексний метод оцінки, а на його базі методику удосконалення технології управління транспортними потоками на регульованих перехрестях, яка дозволяє отримувати кількісну оцінку якості режимів світлофорного регулювання, удосконалювати режими світлофорного регулювання, обгрунтовувати та розраховувати режими світлофорного регулювання “за окремими напрямками” (сигнальними групами), оцінювати запропоновані до реалізації схеми організації руху з точки зору забезпечення необхідного рівня безпеки руху на стадії проектування, автоматизувати процес проектування світлофорних об’єктів.
   Ключові слова: організація дорожнього руху, безпека руху, автоматизована система управління рухом, світлофорне регулювання, технологія управління, ступінь конфліктності.

Polozenko P.M. Complex estimate of traffic light regimes at crossings.

The dissertation is in the form of manuscript for obtaining academic degree of Engineering Sciences Doctor on the specialty 05.22.01 - Transport systems. Ukrainian Transport University, Kyiv, 1999.

   The dissertation is dedicated to the questions of methods’ elaboration of complex estimate of traffic light regulation regimes’ at cross-roads system that taking into account traffic engineering schemes. In particular, it is considered road traffic parameters and traffic safety indices to perfect traffic light signaling control technologies. As a result of researches a complex method of estimate was elaborated. And on the basis of the above mentioned method it was worked up a methodology of perfection of transport streams at regulated crossings control technologies. The worked out technology allows to receive quantitative estimate of traffic light regulation regimes’ quality, to perfect regimes of traffic light regulation, to substantiate and to calculate regimes of traffic light regulation on “separate directions” (signal groups), to estimate offered for realization traffic engineering schemes from the point of providing the necessary level of traffic safety at the stage of projecting, to automate the process of traffic light objects’ designing.
   Key words: traffic engineering, traffic safety, automated road traffic control system, traffic light regulation, control technologies, level of conflict.

Полозенко П.Н. “Комплексная оценка режимов светофорного регулирования на перекрестках”.

Диссертация в виде рукописи на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.01 - Транспортные системы. Украинский транспортный университет, Киев, 1999 г.

   Диссертация посвящена вопросам разработки метода комплексной оценки режимов светофорного регулирования на перекрестках улично-дорожной сети, учитывающего схемы организации дорожного движения: параметры дорожного движения и показатели безопасности движения для усовершенствования технологии управления светофорной сигнализацией. Для решения этой задачи разработано математическое описание перекрестка, пригодное для обработки на ПЭВМ и позволяющее реализовать механизм оценки совмещения отдельных направлений (маневров) в фазе (сигнальной группе) при светофорном регулировании на перекрестке. Доказана возможность применения предложенного подхода для различных типов пересечений на улично-дорожной сети. Разработана и исследована методика количественной оценки конфликтов транспортных средств на перекрестке с учетом показателей безопасности движения. Введены понятия: степень конфликтности маневра - весовой показатель опасности маневра; степень конфликтности перекрестка - интегральный количественный показатель оценки уровня организации и безопасности движения на перекрестке, который зависит от схем организации дорожного движения (схем по фазового разъезда), количества и типа конфликтных точек, а также интенсивностей конфликтующих транспортных потоков. Доказана возможность оптимизации режимов светофорного регулирования посредством чередования фаз (сигнальных групп). В результате проведенных исследований разработан комплексный метод оценки, а на его базе - методика усовершенствования технологии управления транспортными потоками на перекрестке с помощью светофорной сигнализации. Предложенная методика позволяет получать количественную оценку качества режимов светофорного регулирования, усовершенствовать режимы светофорного регулирования, обосновывать и рассчитывать режимы светофорного регулирования по сигнальным группам, оценить предложенные к реализации схемы организации дорожного движения с точки зрения безопасности движения на этапе проектирования, автоматизировать процесс проектирования светофорных объектов. Разработаны рабочие алгоритмы методики и программное обеспечение их реализующее. Определена сфера использования и выработаны рекомендации по применению разработанной методики и программного обеспечения, доказана экономическая целесообразность использования данного подхода для проведения исследований по организации дорожного движения на перекрестках улично-дорожных сетей городов.
   Ключевые слова: организация дорожного движения, безопасность движения, автоматизированная система управления движением, светофорное регулирование, технология управления, степень конфликтности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net