Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні ( 1917 - 60-ті роки ХХ століття )
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні ( 1917 - 60-ті роки ХХ століття )

Анотації 

Губар С.В. Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні ( 1917 - 60-ті роки ХХ століття ). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави та права, історія політичних та правових вчень. – Національна академія внутрішніх справ України. Київ. 2001.

   В дисертації на основі вивчення нормативних джерел, архівних даних та матеріалів слідчо-судової практики, у поєднанні із досягненнями вітчизняних та зарубіжних наук історико-правового та кримінально-процесуального циклу, проведений комплексний історико-правовий аналіз структурних і функціональних змін в системі органів дізнання та досудового слідства України у історичному розрізі. Автор досліджує історичні та правові особливості функціонування системи органів досудового слідства, окремих слідчих ланок, визначає актуальні на сьогодні шляхи реформування кримінально-процесуального провадження.
   Ключові слова: досудове слідство; дізнання; кримінально-процесуальний кодекс; історія міліції України.

Губарь С.В. Становление и развитие органов дознания и досудебного следствия в Украине ( 1917 – 60-е года ХХ века). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Национальная академия внутренних дел Украины. Киев, 2002.

   В диссертации на основе изучения нормативно-правовых источников, архивных данных и материалов следственно-судебной практики, совместно с достижениями отечественных и зарубежных наук историко-правового и уголовно-процесуального цикла, проведен комплексный историко-правовой анализ структурных и функциональных изменений в системе органов дознания и досудебного следствия Украины в историческом разрезе.
   Автор исследует исторические и правовые особенности функционирования системы органов досудебного следствия, отдельных звеньев следственной системы, предлагает актуальные на сегодня пути реформирования уголовно-процесуального производства.
   Ключевые слова: досудебное следствие, дознание, уголовно-процесуальный кодекс, история милиции Украины.

Gubar S. Arise and development preliminary investigation organ’s of Ukraine (1917 – 1960-th year’s XX centuries). - Manuscript.

The dissertation on candidate's degree of law sciences by speciality 12.00.01. – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – The National Academy of internal affairs of Ukraine. Kiev. 2002.

   In dissertation there is the criminalistic analysis of crimes in an sphere of bank crediting. In dissertation the criminalistic features of operation of a modern sphere of bank crediting are studied, the concept is defined. The classification of these crimes on criminal-legal and criminalistic tags is offered. The contents of basic elements of the criminalistic characteristics is found and uncovered. The main idea of the work is the development of bases of special methodology of crime research in the sphere of bank crediting, which covers problems of their revealing and disclosing, typical investigatory situations and versions of a preliminary stage of investigation, organisational and tactical features of realisation of separate investigatory actions, order and use conditions of special knowledge, actual problems of operational - search support and interactions. The conducted research is defined by the expressed applied aspect and finds practical incarnation in designed on its base the methodical guidelines and practical advises for the employees of law enforcement bodies.
   Key words: preliminary stage of investigation, law of criminal process, history of milicia of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні ( 1917 - 60-ті роки ХХ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net