Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею

Анотації 

Кохан Г.Л. Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. –Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків. – 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню становлення в міжнародному праві заборони рабства та работоргівлі, а також інститутів, що схожі на рабство. Досліджується історія інституту заборони рабства, етапи його становлення. Окрема увага приділена аналізу тлумачення терміну “рабство” та його співвідношення з поняттям підневільного стану. В роботі вивчена практика міжнародних регіональних органів щодо заборони рабства, перш за все рішення Європейського суду з прав людини. У дисертації розглянуто міжнародно-правові та національно-правові засоби імплементації міжнародно-правових норм про заборону рабства і работоргівлі, а також особливості такої імплементації.
   Ключові слова: права людини, рабство, работоргівля, інститути, що схожі на рабство, імплементація, торгівля людьми.

Кохан А.Л. Международно-правовое сотрудничество в бороьбе с рабством и работорговлей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков. – 2002.

   Диссертация посвящена исследованию становления в международном праве запрета рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством и работорговлей. Значительное внимание уделено в диссертации исследованию генезиса идеи международно-правового запрета рабства. Исследуется история международно-правового института запрета рабства и работорговли, этапы его становления. В частности, рассмотрено становление международной обычно-правовой нормы о запрете рабства и работорговли, исследованы наиболее важные международные договоры по борьбе с негроторговлей, заключенные в ХІХ ст.
   Особое внимание уделено анализу универсальных международно-правовых актов, запрещающих рабовладение, а также объявляющих противоправными институты и обычаи, сходные с рабством. В частности, значительное внимание уделено правовому толкованию термина “рабство”, его соотношению с понятием “подневольное” состояние. В работе исследована практика международных универсальных и региональных органов в отношении запрета рабства и работорговли, прежде всего Комитета по правам человека и Европейского суда по правам человека.
   В диссертации рассмотрены международно-правовые и национально-правовые средства имплементации международно-правовых норм о запрете рабства и работорговли, о запрете институтов и обычаев, сходных с рабством, а также особенности такой имплементации. Внесены предложения, направленные на повышение эффективности международного сотрудничества по борьбе с рабством, в том числе в работе международных конвенционных организационно-правовых механизмов по правам человека.
   Ключевые слова: права человека, рабство, работорговля, институты, схожие с рабством, имплементация, торговля людьми.

Anna L. Kokhan. International legal cooperation in strugle with slavery and slave-trading. – Manuscript.

The dissertation (manuscript) for candidate Law degree. The speciality 12.00.11 – International Law. – The Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv. – 2002.

   Thesis is devoted to research in the field of formation slavery’s prohibition, slave-trading, institutions and customs similar to slavery and slave-trading in the international law.
   The history of slavery prohibition institution and phases of its formation have been investigated.
   Special attention have been given to the analysis of interpretation of the term “slavery” and its relation to the term “bondage”.
   In this work the practice of International regional services in relation to the prohibition of slavery and slave-trading have been investigated.
   First of all the practice of European Court by human rights have been investigated.
   The international legal and national legal assets of implementation of international legal regulations in the field of slavery and slave-trading and qualities have been examined.
   Key words: human rights, slavery, slave-trading, institutions, similar to slavery, implementation, human trading.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net