Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Тонкошаровий відстійник-фільтр
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тонкошаровий відстійник-фільтр

Анотації 

Тараунех А.Х. Тонкошаровий відстійник-фільтр. -Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого степеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.23.04. -водопостачання, каналізація. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. Харків, 1998.

   На підставі аналізу сучасного стану вирішення проблем очистки води від завислих часток з допомогою тонкошарового відстоювання висунута ідея суміщення тонкошарового відстоювання з фільтрацією, для чого в секціях тонкошарового відстійника верхня пластина є фільтруючою перегородкою, а очищена вода відводиться в спеціальний колектор. Розроблена конструктивна схема тонкошарового відстійника-фільтра. Наведені результати експериментальних досліджень, які підтвердили ефективність запропонованого пристрою. Одержані теоретичні залежності для розподілу швидкостей ламінарної течії в тонкошаровому відстійнику-фільтрі, для розрахунку руху осаду по похилій пластині, для визначення траєкторій завислих часток і основних параметрів тонкошарового відстійника-фільтра, розроблені рекомендації щодо проектування.
   Результати впроваджуються в проектну практику водопідготовки для малих об’єктів в Україні та в Іорданії.
   Ключові слова: тонкошарове відстоювання, завислі частки, фільтрація, ефективність очистки води від завислих часток.

Тараунех А.Х. Тонкослойный отстойник-фильтр. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.04. -водоснабжение, канализация. Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры. Харьков, 1998.

   На основе анализа современного состояния решения проблемы очистки воды от взвеси с помощью тонкослойного отстаивания выдвинута идея совмещения тонкослойного отстаивания и фильтрования, для чего в секциях тонкослойного отстойника верхняя пластина представляет собой фильтровальную перегородку, а очищенная вода отводится в специальный коллектор. Разработана конструктивная схема тонкослойного отстойника-фильтра. Результаты проведенных экспериментальных исследований подтвердили эффективность предлагаемого устройства. Получены теоретические зависимости для распределения скоростей ламинарного течения в тонкослойном отстойнике-фильтре, для расчета движения осадка по наклонной пластине, для определения траекторий частичек взвеси и основных параметров тонкослойного отстойника-фильтра, разработаны рекомендации для проектирования. Результаты внедряются в проектную практику водоподготовки для малых объектов в Украине и в Иордании.
   Ключевые слова. Тонкослойное отстаивание, фильтрация взвешенных частиц, эффективность очистки воды от взвеси.

Tarauneh A.H. Thin layer inclined plate settler-filter. -A manuscript.

The thesis for a Doctor’s degree of the Candidate of Engineering Sciences on Specialty 05.23.04. -water supply & sewage. -Kharkov State Technical University of Construction and Architecture, Kharkov, 1998.

   On the base of modernity state of dispensed matter pollution water treatment with thin layer inclined plate settler the main conception have been proposed- to combine the thin layer settling with filtration. For the purpose of that water treatment in thin layer plate section the upper plate was a filter partition and cleared water was tacked away with special collector. The construction scheme of thin layer settler-filter have been elaboration. The experimental results was confirmed the effectiveness of the proposed construction. The theoretical formulas have been, for velocity of laminar flow in thin layer settler-filter, for movement of sediment deposit on inclined lower plate, for estimation of trajectories of sediment particles, for estimation of main parameters of thin layer settler-filter. The recommendation for a designing of thin layer settler-filter have been elaborate.
   The results are adopted of designing practice for small objects in Ukraine and Iordan.
   The key words: thin layer settling, filtration, dispersed particles, effectiveness of dispersed particles water treatment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тонкошаровий відстійник-фільтр

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net