Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи місцевого оподаткування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи місцевого оподаткування в Україні

Анотації 

Кофлан В.М. Правові основи місцевого оподаткування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України. - Ірпінь 2002.

   У роботі аналізуються правові основи місцевого оподаткування в Україні, його теоретичні основи, формулюються концептуальні підходи до місцевого оподаткування в світлі вимог європейських документів та здобутків світової думки про місцеве самоврядування та місцеве оподаткування. Розглянуто правові основи місцевого оподаткування, сформульовано висновки по вдосконаленню правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні, їх системи та кожного з платежів окремо. Внесено пропозиції по докорінному поліпшенню всієї системи місцевого оподаткування в Україні.
   Ключові слова: місцеве оподаткування, податок, місцевий податок, збір, місцеве самоврядування, місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів.

Кофлан В.М. Правовые основы местного налогообложения в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2002.

   В диссертации анализируются вопросы местного налогообложения и его правовых основ, теоретические концепции местного налогообложения, отдельные виды местных налогов и сборов.
   Первая глава посвящена теоретическим аспектам формирования концептуальных положений о местном налогообложении, исследуются его социально – экономическая природа, связи с местным самоуправлением, конституционные основы, а также исторические формы местного налогообложения. Местное самоуправление и местное налогообложение рассматриваются как осуществление публичной власти в неразрывной связи с единым государственным управлением обществом. Исследуются международные и исторические документы как образцы теоретической мысли о местном самоуправлении.
   Во втором разделе рассматриваются общие вопросы правового регулирования местных налогов и сборов, их принципы, порядок установления, а также содержащиеся в актах органов государственной власти нормоустановления, анализируется содержание и форма актов местного самоуправления, вносятся предложения по их совершенствованию. Особое внимание уделено системе местных налогов и сборов, их количественной и качественной характеристике, рассматриваются изложенные и вносятся новые предложения по их совершенствованию в связи с укреплением доходной базы местных бюджетов и их правовой регламентации.
   Содержанием третьего раздела является рассмотрение правового регламентирования конкретных местных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Украины и внесение предложений, направленных на развитие системы местного налогообложения в Украине.
   Итогом работы является внесение ряда предложений теоретического и практического характера по совершенствованию местных налогов и сборов и их правовых основ, разработка и формулирование ряда концептуальных положений, имеющих целью совершенствование как отдельных сторон, так и всего местного налогообложения в Украине в целом.
   Ключевые слова: местное налогообложение, налог, местный налог, сбор, местное самоуправление, местный бюджет, доходы местных бюджетов.

Koflan V.M/ The legal bases of local in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the scientific Candidate’s Degree of Low in speciality 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law. – Academy of State Tax Service of Ukraine, - Irpin, 2002.

   The legal bases of local taxation in Ukraine, its theoretical bases are analised in the work. It also contains the formulation of conceptual approaches to the local taxation in hte european documents and in hte word practice concerning the local taxation. The autor investigates the legal bases of local taxation, gives the conclusions as for the improving Ukraine’s legal regulation of iocal taxes and collections, its system and every payment whole local taxation system in Ukraine are given.
   Key words: local taxation, tax, local tax, collection, local autonomy, local budget, local budget incomes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи місцевого оподаткування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net