Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями

Анотації 

Українець Є.О. Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.07.01 - Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. Київський міжнародний університет цивільної авіації, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено розробці методики та розрахунку аеродинамічних характеристик несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями. В роботі знаходить свій подальший розвиток метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю. Досліджено поля швидкостей, індуковані гвинтовими рушіями, вплив струменів від гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики крила, мотогондоли, оперення в сліді. Досліджено вплив на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв, відхилення механізації крила, наближення до поверхні розділу, наявності ковзання. Основні результати роботи впроваджені в промисловості та в учбових процесах.
   Ключові слова: математичне моделювання, співосний гвинтовий рушій, однорядний гвинтовий рушій, несуча система літального апарату, серійна діаграма, проектування.

Украинец Е.А. Аэродинамические характеристики несущих систем летательных аппаратов с соосными винтовыми движителями.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01 - Аэродинамика и газодинамика летательных аппаратов. Киевский международный университет гражданской авиации, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена разработке методики расчета аэродинамических характеристик несущих летательных аппаратов с соосными винтовыми движителями. В работе развивается метод дискретных вихрей с замкнутой вихревой рамкой в качестве дискретной особенности. Исследованы поля скоростей, индуцируемые винтовыми движителями, влияние струй от винтовых движителей на аэродинамические характеристики крыла, мотогондолы, оперения в следе. Исследовано влияние на моментные характеристики самолета изменения режима работы винтовых движителей, отклонения механизации крыла, приближения к поверхности раздела, наличия скольжения. Основные результаты работы внедрены в промышленности и учебных процессах.
   Ключевые слова: математическое моделирование, соосный винтовой движитель, однорядный винтовой движитель, несущая система летательного аппарата, проектирование.

Ukrainez Je. A. The aerodynamic characteristics of coaxial rotor flying vehicles carrying system.

Dissertation on competition of a scientific degree the candidat of engieneering sciens on a specialty 05.07.01 - The aerodynamics and dynamics of gases of flight vehicles. Kharkov institute of pilots Ukrainian air forces, Kharkov, 1998.

   The dissertation is devoted to development of calculation technique of the aerodynamic characteristics of coaxial screw flying vehicles. The discrete vortex method with the closed vertical frame as a discrete feature is developed at this work. The velocity fields induced of screw currents, induced by screw on aerodynamic characteristics of wing, engine nacelles, empennage are investigated. The influences of engine operational mode changes, deviation of wing mechanization, approach to separation surfaces, presence of sliding on aircraft momentum characteristics are investigated. The main results of investigation are introduced in industry and in the educational process.
   Key words: mathematical modeling, coaxial screw, single screw, aircraft carrying system, and designing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net