Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адвокатська таємниця: теорія і практика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адвокатська таємниця: теорія і практика

Анотації

Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена проблемам адвокатської таємниці як складової інституту захисту прав і свобод людини та громадянина. У роботі дано визначення поняття “адвокатська таємниця”, досліджені її складові елементи та місце у системі захисту прав і свобод людини та громадянина. Автором запропоновано механізм забезпечення адвокатської таємниці, що і є реалізацією прав і свобод людини та громадянина.
   Ключові слова: адвокатура, правовий інститут, адвокатська таємниця, адвокат, інститут захисту прав і свобод людини та громадянина.

Логинова С.Н. Адвокатская тайна: теория и практика. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10. – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена проблемам адвокатской тайны как составляющей института защиты прав и свобод человека и гражданина. Дано определение понятия “адвокатская тайна”, исследованы ее составные элементы и место в системе защиты прав и свобод человека и гражданина.
   В работе рассматриваются проблемы формирования понятия “адвокатская тайна” как правовой категории, исследуются основные факторы формирования адвокатской тайны в историко-правовом подходе, приоритеты конфиденциальности, правовые коллизии разных форм тайн и основные принципы информационных отношений, которые определяют позицию адвоката и основные проблемы адвокатской тайны.
   Адвокатская тайна рассматривается в системе социальных институтов, исследуются основные проблемы институализации тайн на отдельных ее видах. Адвокатская тайна рассматривается как проблема профессиональной деятельности адвоката и как этическая проблема Автором предложен механизм обеспечения адвокатской тайны, что и является одной из форм реализации прав и свобод человека и гражданина.
   Ключевые слова: адвокатура, правовой институт, адвокатская тайна, адвокат, институт защиты прав и свобод человека и гражданина.

Loginova S. M. Advocate`s secret: theory and practice. – Manuscript.

The Thesis on competition for academic degree of Candidate of Science in speciality: 12.00.10 – the judiciary; the prosecutor’s office and the bar. – Kyiv Taras Shevchenco University, Kyiv, 2002.

   The Thesis is devoted to the problems of advocate’s secret, as a part of an institute of human and citizen’s rights and freedoms. In this work was defined the meaning of an “advocate’s secret”, explored it’s parts and place in the system of protection of human and citizens rights and freedoms.
   The author has proposed the way to guaranty of advocate’s secret, which is realization of human, and citizen’s rights and freedoms.
   Key words: The bar, the legal institute, advocate’s secret, the institute of protection of human and citizen’s rights and freedoms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адвокатська таємниця: теорія і практика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net