Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності контролю технічною стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення польотів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності контролю технічною стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення польотів

Анотації 

Зуєв О.В. Підвищення ефективності контролю технічною стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення польотів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.14. - Експлуатація повітряного транспорту.- Київський міжнародний університет цивільної авіації, Київ, 1999.

   Дисертаційна робота присвячена розробці науково-обгрунтованих методик та рекомендації, що cпpямoвaнi на підвищення якості процесів контролю ТС НРЕЗ забезпечення польотів.
   У роботі проаналізовано фактори, що визначають помилки класифікації ТС та вирішуються задачі зменшення цих помилок. На підставі запропонованого критерію проводиться оцінка ефективності операцій контролю та регулювання з урахуванням реальних характеристик НРЕЗ та умов ix використання.
   Розроблені методики оцінки ефективності та достовірності контролю НРЕЗ дозволяють виробити практичні рекомендації щодо вдосконалення технологічних процесів контролю конкретних типів НРЕЗ, що експлуатуються.
   Ключові слова: наземні радіоелектронні засоби, технічний стан, контроль, параметри, класифікація, достовірність контролю, методи, критерії, eфeктивнicть, методика оцінки.

Зуев А.В. Повышение эффективности методов контроля технического состояния наземных радиоэлектронных средств обеспечения полетов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.14. - Эксплуатация воздушного транспорта. - Киевский международный университет гражданской авиации, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена разработке научно-обоснованных методик и рекомендаций, направленных на повышение качества процессов контроля ТС НРЭС обеспечения полетов.
   Рассматривается проблема повышения эффективности контроля наземных РЭС обеспечения полетов. Для оценки эффективности использованы показатели достоверности принимаемых в процессе контроля решений. Произведено теоретическое исследование методов повышения достоверности в процессе контроля ТС НРЭС. Разработана математическая модель процессов формирования решений при классификации НРЭС, характеризующихся несколькими состояниями качества, позволяющая разработать общий подход к выбору и оценку показателей достоверности контроля, получить аналитические выражения. Позволяющие связать точностные характеристики контроля с показателями качества НРЭС.
   Произведен анализ методической и инструментальной составляющих ошибок классификации, предложены методы уменьшения данных ошибок.
   Исследованы процессы формирования решений при многоальтернативной классификации ТС НРЭС. получены аналитические выражения для оценки эффективности контрольно-регулирововчных операций для зависимых и независимых контролируемых параметров с использование упреждаемых допусков. Результаты расчетов показывают, что реализация методов контроля с использованием трехальтернативной классификации позволяет реально повысить эффективность процессов эксплуатации.
   Получены аналитические соотношения для оценки достоверности принятия решений при трехальтернативной классификации ТС НРЭС.
   Произведена экспериментальная проверка эффективности контроля ТС НРЭС. Разработана методика оценки эффективности операций контроля и регулирования и достоверности принятия решений при трехальтернативной классификации ТС.
   Использование разработанных методик позволяет выработать практические рекомендации по совершенствованию технологических процессов контроля конкретных типов эксплуатируемых НРЭС.
   Ключевые слова: наземные радиоэлектронные средства, техническое состояние, контроль, параметры, классификация, достоверность контроля, методы, критерии, эффективность, методики оценки.

Zuev A.V. Increase of efficiency the control of a technical condition of ground radioelectronic means of maintenance of flights. - Manuscript.

Thesis for a Ph.D. degree by speciality 05.22.14 - Operation of air transport. - Kiev International University of Civil Aviation, Kiev, 1999.

   This Ph.D. thesis is devoted to development scientifically are proved of techniques and recommendations directed on increase of quality of processes control the technical condition of ground radioelectronic means maintenance of flights.
   The developed techniques of an estimation of efficiency and reliability of the control ground radioelectronic means allow to develop the practical recommendations for perfection of technological processes of the control of concrete types maintained ground radioelectronic means.
   The key words: ground radioelectronic means, technical condition, control, parameters, classification, reliability of the control, methods, criterion, efficiency, technique of an estimation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності контролю технічною стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення польотів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net