Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Технологія металів. Машинобудування arrow Підвищення зносостійкості твердосплавного інструменту методом іонного азотування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення зносостійкості твердосплавного інструменту методом іонного азотування

Анотації 

Снозик О.В. Підвищення зносостійкості твердосплавного інструменту методом іонного азотування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. – Технологічний університет Поділля, Хмельницький, 1999.

   В дисертації розроблено ефективну технологію підвищення зносостійкості і довговічності твердосплавного різального інструменту, основану на методі іонного азотування в безводневих середовищах.
   Вплив іонного азотування полягає в створенні дифузійного шару глибиною до 50 мкм з високими антифрикційними властивостями, залишковими напруженнями стиску, підвищеними механічними характеристиками та їх однорідністю, що в кінцевому підсумку дає ефект із довговічності твердосплавного інструменту в реальних умовах експлуатації в 2,2 - 3,6 рази.
   Ключові слова: зносостійкість, довговічність, іонне азотування, антифрикційні властивості, залишкові напруження, механічні характеристики, твердосплавний інструмент.

Снозык А.В. Повышение износостойкости твердосплавного инструмента методом ионного азотирования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.04 - трение и износ в машинах, Технологический университет Подолья, Хмельницкий, 1999.

   В диссертации разработано эффективную технологию повышения износостойкости и долговечности твердосплавного режущего инструмента, основанную на методе ионного азотирования в безводородных средах.
   Влияние ионного азотирования заключается в образовании диффузионного слоя толщиной до 50 мкм с максимальной концентрацией азота у поверхности около 5%. Это приводит к образованию пересыщенного твердого раствора азота в кобальте. В поверхностном слое наводятся остаточные напряжения сжатия, залечиваются микродефекты, повышаются твердость, прочность и, что особенно важно, однородность физико-механических свойств.
   При резании ионноазотированным инструментом снижаются силы резания и коэффициент трения, максимальный эффект (до 15%) достигается в диапазоне оптимальных скоростей резания. Кроме того, зафиксировано снижение средней контактной температуры, что свидетельствует о повышении оптимальной скорости резания (до 20%). В лабораторных условиях ионное азотирование повышает износостойкость инструмента Т15К6 в 2,2 раза. В промышленных условиях эксплуатации, за счет снижения количества сколов и выкрашиваний режущего лезвия, долговечность азотированного твердосплавного инструмента повышается в 2,2-3,6 раза, что подтверждается проведенными производственными испытаниями.
   Исследовано влияние технологических режимов ионного азотирования и установлено оптимальные режимы разработанной технологии для повышения долговечности твердосплавного инструмента групп ВК и ТК в условиях токарной обработки конструкционных материалов.
   Ключевые слова: износостойкость, долговечность, ионное азотирование, антифрикционные свойства, остаточные напряжения, механические характеристики, твердосплавный инструмент.

Snozyk O.V. Increasing of hard-alloy tools wear-resistance by the ion-nitriding method. – Manuscript.

The dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences in speciality 05.02.04 - Friction and wear in machines, Technological University of Podillia, Khmelnitsky, 1999.

   The effective technology of hard-alloy cutting tools durability increasing, based on the method of ion-nitriding in hydrogen-free environment is elaborated.
   Ion-nitriding influence consists in forming of diffusion coating up to 50 mkm depth, with high antifrictial properties, compression residual stresses, enhanced mechanical characteristics and their uniformity, that finally gives effect of hard-alloy cutting tools durability increasing for 2,2 - 3,6 times in real exploring conditions.
   Key words: wear-resistance, durability, ion-nitriding, antifrictial properties, residual stresses, mechanical characteristics, hard-alloy tool.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення зносостійкості твердосплавного інструменту методом іонного азотування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net