Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічний інструментарій подолання психосексуальних труднощів у офіцерів внутрішніх військ МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічний інструментарій подолання психосексуальних труднощів у офіцерів внутрішніх військ МВС України

Анотації 

Плеханов А. В. Психологічний інструментарій подолання психосексуальних труднощів у офіцерів внутрішніх військ МВС України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 20.02.02 - “Військова педагогіка і психологія”. - Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2001.

   У дисертаційній роботі досліджено феномен психосексуальних труднощів, визначено їхній понятійно-категоріальний апарат. Основними чинниками виникнення ПСТ офіцерів є глибинно-психологічні й ситуаційно-діяльнісні фактори. Розроблено психодинамічну методику подолання психосексуальної проблематики офіцерів внутрішніх військ, обгрунтовано її сутність, структуру і зміст, експериментально перевірено розроблену модель психодинамічного консультування як оптимального виду психологічної допомоги з акцентом на підсвідомий рівень психіки і спрямуванням на самоаналіз особистості.
   Автором розроблені практичні рекомендації командуванню військових частин щодо створення сприятливої аналітичної обстановки для консультативної діяльності військових психологів, а також рекомендації військовим психологам щодо застосування розробленої моделі психодинамічного консультування.
   Ключові слова: психосексуальні труднощі, психодинамічне консультування, аналітична обстановка, військовий психолог, глибинно-психологічні фактори.

Plehanov A. V. Psychological Instruments of Overcoming Psychsexual Difficulties by the Officers of the Interior Troops of Ukraine.

This thesis is for obtaning the scientific degree of the Candidate of Psychologica Scienses on speciality 20.02.02 – “Military Pedagogy and Psychology”. – The National Academy of the Border Troops of Ukraine named after B. Khmelnitsky, 2002.

   Phenomenon of psychosexual difficulties and their conceptual and categorial apparatus have been investigated and defined in this dissertation. Deep-psychological and situationaly-activ factors are the main, which influence on the psychsexual difficulties of the officers. The essence, structure and content of psychodynamic methodology in overcoming psychsexual difficulties of the officers of the Interior Troops have been developed and substantiated. The developed model of psychodynamical consulting as optimum form of psychological help accentuating preconscious level has been experimentally checked.
   The author gave practical recommendations for the military unit's command on creating favorable analytical conditions for the activity of military psychologists and their recommendations on using the developed model of psychodynamical consulting.
   Key words: psychosexual difficulties, analytical environment, military psychologist, and deep-psychological factors, psyhodinamic consulting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічний інструментарій подолання психосексуальних труднощів у офіцерів внутрішніх військ МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net