Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній

Анотації 

Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному розгляду теоретичних і практичних проблем і шляхів їх вирішення, пов“язаних з організацією і ефективним здійсненням процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з місць позбавлення волі. Результатом дослідження є розкриття природи механізму процесу соціальної адаптації неповнолітніх, а також теоретичне обґрунтування і формування на цій підставі пропозицій по доповненню і змінам діючого законодавства, включенню запропонованих положень в новий Кримінально-виконавчий кодекс України.
   Ключові слова: виховна колонія, соціальна адаптація, центр соціальної адаптації, ювенальна юстиція.

Яровой А.А. Проблемы социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого.-Харьков,2001.

   Диссертация посвящена комплексному рассмотрению теоретических и практических проблем и путей их решения, связанных с подготовкой несовершеннолетних к освобождению, организацией их процесса социальной адаптации, осуществлением социальной помощи и социального контроля за их поведением после освобождения от отбывания наказания. Диссертация состоит из введения, трех разделов, выводов, приложения и научного аппарата, представленного соответствующими указателями и систематизированным библиографическим списком.
   В диссертации обосновывается актуальность темы диссертации, её научная новизна и практическая значимость, апробация основных результатов исследования.
   Проанализированы признаки, характеризующие преступность несовершеннолетних, место и роль активности личности несовершеннолетнего в механизме предупреждения с их стороны новых преступлений.
   Исследована сущность механизма процесса социальной адаптации несовершеннолетних, начиная с отбывания наказания в виде лишения свободы и заканчивая освобождением от отбывания наказания, проведен обзор наиболее значимых факторов, влияющих на эффективность осуществления этого социально-правового процесса.
   Проанализированы вопросы нормативного уголовно-исполнительного обеспечения осуществления процесса социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных от отбывания наказания.
   В диссертации акцентируется внимание на том, что до сих пор действующее исправительно-трудовое законодательство не знало норм, которые подробно регламентировало бы процесс осуществления социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных от наказания.
   Ключевые слова: воспитательная колония, социальная адаптация, центр социальной адаптации, ювенальная юстиция.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net