Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями

Анотації 

Здоровко С. Ф. Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню тактичних операцій при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами. Встановлено особливості вбивств, вчинених організованими групами, розроблена їх криміналістична класифікація та запропонована криміналістична характеристика. Виявлені передумови і можливості формування тактичних операцій, розроблені двадцять типових тактичних операцій, доцільних при розслідуванні вбивств зазначеної категорії.
   Ключові слова: тактична операція, типова тактична операція, вбивства, що вчиняються організованими злочинними групами, розслідування вбивств, криміналістична характеристика вбивств.

Здоровко С.Ф. Тактические операции при расследовании убийств, совершаемых организованными группами и преступными организациями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию тактических операций при расследовании убийств, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Подчеркивается, что наиболее эффективным средством расследования является использование типовых тактических операций как определенной упорядоченной системы (комплекса) следственных действий, оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий.
   Указывается, что убийства, совершаемые организованными преступными группами, не являются однородными. В этом плане использован дифференцированный подход к убийствам указанной категории, предложены основания классификации таких убийств и рассмотрено содержание их криминалистической характеристики.
   В диссертации раскрываются особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании убийств, совершаемых организованными преступными группами. Установлены определенные зависимости в их проведении, выявлены предпосылки и возможности разработки тактических операций в расследовании данной категории убийств.
   Применительно к промежуточным (локальным) задачам расследования предложено двадцать типовых тактических операций, целесообразных при расследовании убийств, совершаемых организованными преступными группами. Определен оптимальный комплекс элементов каждой тактической операции и раскрыто их содержание. Акцентируется внимание на установлении специфических тактических операций, присущих расследованию убийств, совершаемых организованными преступными группами (“Организованный характер убийства”; “Связи убийцы с организованным формированием”; “Состав и структура организованной группы”; “Заказчик убийства” и др.). Типовые тактические операции выполняют алгоритмическую функцию, их использование способствует принятию правильных решений следователем.
   Ключевые слова: тактическая операция, типовая тактическая операция, убийства, совершаемые организованными преступными группами, расследование убийств, криминалистическая характеристика убийств.

S. F. Zdorovko. Tactic operations to investigate murders committed by organized groups and criminal organizations. – Manuscript.

Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002

   Dissertation is devoted to the study of tactic operations to investigate murders committed by organized groups and criminal organizations. The author identified the specifics of murders committed by organized groups, developed their criminalistic classification and suggested their criminalistic characteristics. He also showed the preconditions and possibilities of shaping tactic operations and developed twenty typical tactic operations that could be used to investigate murders of the above category.
   Key words: tactic operation, typical tactic operation, murders committed by organized groups, investigation of murders, criminalistic characteristics of murders.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net