Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів

Анотації 

Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

   Дисертація присвячена методологічним та теоретико-правовим проблемам юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів. У роботі визначено такі поняття, як тлумачення текстів нормативно-правових актів, методологія юридико-лінгвістичного тлумачення, зміст юридико-лінгвістичного тлумачення, його співвідношення з іншими способами тлумачення, текст нормативно-правового акта. Обгрунтовано правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів із залученням здобутків юридичної й лінгвістичної наук. Розроблено рекомендації щодо їх застосування з урахуванням сучасного стану законодавства України, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС та імплементації норм міжнародного права. Охарактеризовано використання правил юридико-лінгвістичного тлумачення в правотворчості, правозастосуванні, правореалізації.
   Ключові слова: тлумачення текстів нормативно-правових актів, юридико-лінгвістичне тлумачення, методи тлумачення, способи тлумачення, текст нормативно-правового акта, зміст юридико-лінгвістичного тлумачення, правила тлумачення, правотворчість, правозастосування, правореалізація.

Чулинда Л.И. Юридико-лингвистическое толкование текстов нормативно-правовых актов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Киев: Национальная академия внутренних дел Украины, 2003.

   Диссертация посвящена методологическим и теоретико-правовым проблемам юридико-лингвистического толкования текстов нормативно-правовых актов. В работе определяются такие понятия, как толкование текстов нормативно-правовых актов, методология юридико-лингвистического толкования, содержание юридико-лингвистического толкования, его соотношение с другими способами толкования, текст нормативно-правового акта. С учетом развития правовой системы Украины обосновано причины актуальности проблем толкования текстов нормативно-правовых актов в украинском праве, особенное внимание уделяется назначению толкования в связи с гармонизацией национального законодательства Украины с международным правом.
   Анализируются методы, которые являются методологической основой юридико-лингвистического толкования текстов нормативно-правовых актов: системный, функционально-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический. Предлагается использовать лингвистические методы: описательный, психолингвистический, сопоставительный. Отдельно рассматривается герменевтический метод.
   Исследуются два этапа юридико-лингвистического толкования текстов нормативно-правовых актов, а также правила, которые применяются на каждом этапе: правила современного украинского языка, которые использует правотворческий орган при выражении своей воли в нормативно-правовом акте, и специальные правила юридико-лингвистического толкования, которые выработаны юридической наукой.
   Анализируется соотношение юридико-лингвистического толкования с логическим, системным, историческим, телеологическим способами толкования текстов нормативно-правовых актов, уточняется, что все способы толкования основываются на знаниях языка и используют средства языка, правила и приемы каждого способа базируются на текстуальном выражении норм права.
   Раскрывается понятие текста нормативно-правового акта как объекта юридико-лингвистического толкования.
   Обосновываются правила юридико-лингвистического толкования с привлечением данных юридической и лингвистической науки, анализируется их применение в практике толкования. Разработаны рекомендации по их применению с учетом современного состояния законодательства Украины, а также адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС и имплементации норм международного права.
   Охарактеризовано использование правил юридико-лингвистического толкования в правотворчестве, правоприменении, правореализации. Публикация материалов о применении правил толкования, которые использовались при легальном толковании, имеет особенное значение для тех случаев, толкование и применение на практике которых вызывает сложности, и может способствовать однозначному толкованию и применению правовых норм разными субъектами права. Наличие ошибок на любом этапе правореализации свидетельствует о недостаточной практике толкования, а также об отсутствии умения применять правила юридико-лингвистического толкования.
   Ключевые слова: толкование текстов нормативно-правовых актов, юридико-лингвистическое толкование, методы толкования, способы толкования, текст нормативно-правового акта, содержание юридико-лингвистического толкования, правила толкования, правотворчество, правоприменение, правореализация.

Chulinda l. I. Legal and linguistic interpretation of statutes texts. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law, speciality 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and law sciences. – Kyiv: National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 2003.

   The dissertation is dedicated to the methodological, theoretical and legal problems of legal and linguistic interpretation of statutes texts. Such categories as interpretation of statutes texts, methodology of legal and linguistic interpretation, the contents of legal and linguistic interpretation and its correlation with other means of interpretation, statutes text have been defined. Legal and linguistic interpretation of statutes texts has been proved by results of linguistic and law sciences. Recomendations have been developed as to their implementation regarding the modern status of Ukrainian legislature and adaptation of ukrainian legislature in accordance with EU legislature and implementation of the international law standards.
   The usage of rules of legal and linguistic interpretation in law creation, law application and law implemetation has been characterized.
   Key words: interpretation of statutes, legal and linguistic interpretation, methods of interpretation, means of interpretation, statutes texts, contents of legal and linguistic interpretation, rules of interpretation, law creation, law implementation, law application.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net