Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим наплавленням кераміко-металевих покрить
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим наплавленням кераміко-металевих покрить

Анотації 

Варума Аріфа. Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим наплавленням кераміко-металевих покрить. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – Сільськогосподарські машини. - Кіровоградський держав-ний технічний університет, Кіровоград, 1999 р.

   Дисертація присвячена питанням розробки технології відновлення та зміцнення деталей робочих органів сільськогосподарських машин композиційними кераміко-металевими покриттями, нанесеними газопорошковим наплавленням. Проведено теоретичний аналіз окремих етапів газопорошкового наплавлення покриттів з механічної суміші металевих та керамічних порошків. Експериментальні дослідження процесу газопорошкового наплавлення композиційних покрить, отриманих на базі самофлюсуючих порошків на основі заліза та карбіду хрому, вивчення їх структури та властивостей показали підвищену довговічність покрить в порівнянні з традиційними матеріалами. Розроблено технологічний процес відновлення лапи культиватора газопорошковим наплавленням кераміко-металевих покрить, який прийнято до впровадження у виробництво.
   Ключові слова: газопорошкове наплавлення, кераміко-металеві покриття, зносостійкість, лапа культиватора.

Warouma Arifa. Reconstruction and hardening of agricultural machines details by using gas-powder syrfacing with ceramic-metallic coverings. – Manuscript.

Thesis for a Ph D degree in technical sciences on the speciality 05.05.11 - agricultural machines. - Kirovograd State Technical University, Kirovograd, 1999.

   Thesis is devoted to questions of technology of reconstruction development and hardening details of working organs of agricultural machines by using the composition ceramic-metallic coverings, inflicted by the gas-powder syrfacing. The theoretical analysis of separate stages of the gas-powder syrfacing of the coverings from mechanical mixture of metallic and ceramic powders has been conducted. Experimental reseaerches of the process of gas-powder syrfacing of composition coverings obtained on the basis of self-gumboil powders with the base of a ferric and carbide chromium, study of their structure and properties have shown the increased durability coverings in comparison with traditional materials. Technological process of cultivators paws reconstruction with gas-powder syrfacing of ceramic-metallic coverings which is taken in application in production has been designed.
   Key words: gas-powder syrfacing, ceramic-metallic coverings, wear capability, paw of cultivator.

Варума Арифа. Восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственных машин газопорошковой наплавкой керамико-металлических покрытий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.11 – Сельскохозяйственные машины. – Кировоградский государственный технический университет, Кировоград, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам разработки технологии восстановления и упрочнения деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин композицион-ными керамико-металлическими покрытиями, нанесенными газопорошковой наплавкой. Проведен теоретический анализ отдельных этапов газопорошковой наплавки покрытий из механической смеси металлических и керамических порошков. Получены уравнения для расчета скорости и температуры их поверхности по дистанции напыления. Расчеты показали, что минимальная скорость подлета частиц, необходимая для внедрения последних в расплав в 4,75 раз уменьшается в случае использования плакированных керамических частиц. Экспериментальные исследования процесса газопорошковой наплавки композиционных покрытий полученных на базе самофлюсующихся порошков на основе железа и карбида хрома, изучение их структуры и свойств показали повышенную долговечность покрытий по сравнению с традиционными материалами. Установлено, что состав и структура керамико-металлических покрытий определяются степенью межфазного взаимодействия компонентов композиционного покрытия. Определен оптимальный состав механической смеси для газопорошковой наплавки износостойких покрытий для условий абразивного изнашивания: самофлюсующийся порошок на основе железа ПР-Х4Г2Р4С2Ф (60 об.%) + плакированный карбид хрома (КХНП-20) – 40 об.%. Разработан технологический процесс восстановления лап культиватора газопорошковой наплавкой керамико-металлических покрытий, который принят к внедрению в производство.
   Ключевые слова: газопорошковая наплавка, керамико-металлические покрытия, износостойкость, лапа культиватора.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим наплавленням  кераміко-металевих покрить

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net